• پایه چهارم
  • ریاضی چهارم دبستان (نیم‌سال اول) پاییز ۱۴۰۰
توضیحات

توضیحات کلی: برنامه‌ی ریاضی پایه چهارم ابرکلاس در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ که شامل تدریس مباحث کتاب درسی می‌شود در ۳ دوره‌‌ و در قالب فصل‌های ۱، ۲ و ۳ کتاب درسی ارائه خواهد شد.

تخفیف: در صورت ثبت‌نام یک‌جا در هر ۳ فصل کتاب ریاضی پایه چهارم شما از ۲۰ درصد تخفیف بهره‌مند می‌شود. 

جزئيات طرح درس این دوره به‌شرح زیر است:

دوره‌ی اول:
نام دوره: عددنویسی و الگوها (فصل اول کتاب درسی
(
تعداد جلسات: ۶جلسه (۱۷–۱۹–۲۰–۲۴–۲۶–۲۷مهرماه)
جزئیات دوره: 
جلسه‌ی اول: یادآوری عددنویسی، قرار دادن اعداد در جدول ارزش‌مکانی، بررسی رابطه‌ی بین ستون‌ها در جدول ارزش‌مکانی، استفاده از اعداد در دنیای واقعی
جلسه‌ی دوم: معرفی میلیون، نشان دادن بزرگی میلیون، قرار دادن در جدول ارزش‌مکانی
جلسه‌ی سوم و چهارم: بررسی الگوهای افزایشی و کاهشی، کشف رابطه‌ی بین الگوها، نوشتن قانون الگو
جلسه‌ی پنجم و ششم: ماشین ورودی و خروجی، جمع و تفریق اعداد چند رقمی، استفاده از تقریب در جمع و تفریق

دوره‌ی دوم:
نام دوره: کسر (فصل ۲ کتاب درسی)
تعداد جلسات: ۸جلسه (۱-۳-۴-۸-۱۰-۱۱-۱۵-۱۷آبان‌ماه)
جزئیات دوره:
جلسه‌ی اول: یادآوری کسرها، نمایش کسر روی محور و شکل، مقایسه‌ی کسرها
جلسه‌ی دوم: معرفی واحد، نوشتن کسر متناسب با واحد، معرفی عدد مخلوط، نمایش اعداد مخلوط با شکل و محور
جلسه‌ی سوم: جمع و تفریق کسرها با مخرج برابر (حل مسئله - رسم شکل - طراحی مسئله(
جلسه‌ی چهارم: مفهوم تساوی کسرها، مقایسه‌ی کسرها، ساده کردن کسرها
جلسه‌ی پنجم: جمع و تفریق کسرها با مخرج نابرابر
جلسه‌ی ششم: ضرب عدد در کسر (رسم شکل - رسم محور - حل مسئله(
جلسه‌ی هفتم و هشتم: حل مسئله‌ی ضرب کسرها، معرفی نصف، ثلث، ربع و خمس

دوره‌ی سوم:
نام دوره: ضرب و تقسیم (فصل ۳ کتاب درسی)
تعداد جلسات: ۸جلسه (۱۸-۲۲-۲۴-۲۵-۲۹آبان‌ماه و ۱-۲-۶آذرماه)
جزئیات دوره:
جلسه‌ی اول و دوم: یادآوری ضرب دو رقمی در یک رقمی، رسم شکل با استفاده از روش مساحتی، ضرب اعداد دو رقمی در یک رقمی با استفاده از رسم شکل، ضرب اعداد دو رقمی در جدول ارزش‌مکانی با استفاده از گسترده‌ی
اعداد، حل مسئله
جلسه‌ی سوم: ضرب اعداد سه‌رقمی در سه‌رقمی دارای یکان و دهگان صفر، ضرب تکنیکی، حل مسئله جلسه‌ی چهارم: تقریب اعداد به روش قطع‌کردن و گردکردن، تقریب و ضرب، تقریب و تقسیم
جلسه‌ی پنجم: یادآوری تقسیم، معرفی اجزای تقسیم، بخش‌پذیری، بررسی بخش‌پذیری بر ۲و ۵
جلسه‌ی ششم: تقسیم اعداد چند رقمی بر یک رقمی، حل مسئله، طراحی مسئله
جلسه‌ی هفتم و هشتم: تقسیم اعداد چند رقمی بر یک رقمی، حل مسئله، طراحی مسئله، تأکید بر معنی دوم تقسیم

اطلاعات
حجم کلاس‌ها
۱۳۲۰ دقیقه
جمع هزینه دوره ها
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ویژه این دوره (٪۲۰)
۴۴,۰۰۰ تومان
اعتبار حساب کاربری
۰ تومان
هزینه‌ی نهایی
۱۷۶,۰۰۰ تومان

* اگر با پرداخت‌ اینترنتی یا رمز پویا مشکلی داری، می‌تونی هزینه ثبت‌نام دوره رو برای ما کارت به کارت کنی. برای این کار به پشتیبانی ابرکلاس پیام بده.

دوره ها ( ۳  دوره)
کلاس ها ( ۲۲  کلاس)