• پایه هفتم
  • زیست‌شناسی و زمین‌شناسی پایه هفتم (پاییز ۱۴۰۰)
توضیحات

موضوع دوره: در این دوره که ویژه‌ی درس‌های زیست‌شناسی و زمین‌شناسی طراحی شده است به بررسی فصل‌های ۶، ۷، ۱۱ و ۱۲ کتاب‌درسی هفتم می‌پردازیم. 

طرح درس
فصل ۱۱ (یاخته و سازمان بندی آن):
جلسه‌ی اول: ۱. 
غشا یاخته و راه‌های عبور مواد از غشا، ۲. اندامک‌های یاخته و وظایف آنها
جلسه‌ی دوم: ۱. 
مقایسه و تشخیص یاخته‌های جانوری و گیاهی، ۲. سازمان‌بندی یاخته‌ها
فصل ۶ (سفر آب بر روی زمین) – زمین شناسی: 
جلسه‌ی اول: آب کره (1-آشنایی با آب کره و چرخه آب 2-آشنایی با چگونگی بارش باران، برف و تگرگ 3-آشنایی با حوضه آبریز و مخروط افکنه)
جلسه‌ی دوم:آبهای جاری (1-آشنایی با انواع دریاچه ها و نقش آنها 2-آشنایی با جریان های دریایی 3- آشنایی با انواع سواحل 4-یخچال ها)
فصل ۷ ( سفر آب درون زمین)- زمین شناسی
جلسه‌ی اول: آب‌های زیرزمینی (1-آشنایی با ویژگی های آب های زیر زمینی 2-آشنایی با تخلخل و نفوذپذیری)
جلسه‌ی دوم: اشباع و تهویه (آشنایی با مناطق مختلف زمین های نفوذپذیر)
جلسه‌ی سوم: آبخوان (آشنایی با سفره های آب زیرزمینی)
فصل ۱۲ (سفره سلامت)
جلسه‌ی اول: مواد مُغَذی (1-آشنایی با انواع مواد مغذی 2-آشنایی با کربوهیدرات ها)
جلسه‌ی دوم: چربی و پروتئین (1-آشنایی با چربی ها و نقش آنها در حفظ سلامت بدن 2- آشنایی با پروتئین ها و نقش آنها در حفظ سلامت بدن )
جلسه‌ی سوم: ویتامین‌ها و مواد معدنی (1-آشنایی با انواع ویتامین ها و نقش آنها در حفظ سلامت بدن 2-آشنایی با انواع مواد معدنی و نقش آنها در حفظ سلامت بدن)

اطلاعات
حجم کلاس‌ها
۶۰۰ دقیقه
جمع هزینه دوره ها
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ویژه این دوره (٪۲۰)
۳۰,۰۰۰ تومان
اعتبار حساب کاربری
۰ تومان
هزینه‌ی نهایی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

* اگر با پرداخت‌ اینترنتی یا رمز پویا مشکلی داری، می‌تونی هزینه ثبت‌نام دوره رو برای ما کارت به کارت کنی. برای این کار به پشتیبانی ابرکلاس پیام بده.

دوره ها ( ۳  دوره)
کلاس ها ( ۱۰  کلاس)