معرفی المپیادهای علمی و مدرسه المپیاد ابرکلاس
مسئول: تیم آموزشی ابرکلاس
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۴/۱۸ تا ۹۹/۰۴/۳۰، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.