دوره های ماهانه المپیاد شیمی ابرکلاس
(مشاهده‌ی همه...)
دوره‌های پیش‌رو
(مشاهده‌ی همه...)
دوره‌های در حال برگزاری
(مشاهده‌ی همه...)
دوره‌های برگزار شده
(مشاهده‌ی همه...)
سطح پیشرفته - دوره پاییز (۱) المپیاد...
محمد شهاب‌الدین دانشور
ایمان فروغمند
مهرداد خلیل‌زاده
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۰۳ تا ۰۰/۱۰/۲۹، ۴۹۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۸۸۴,۰۰۰ تومان.
سطح پیشرفته - دوره تابستان (۳)...
علیرضا بدیعی
ایمان اسکویی
ایمان فروغمند
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۶/۰۹ تا ۰۰/۱۰/۲۲، ۱۸۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۶۰,۰۰۰ ۳۰۶,۰۰۰ تومان.
سطح پیشرفته - دوره تابستان (۲)...
محمد شهاب‌الدین دانشور
مهرداد خلیل‌زاده
ایمان فروغمند
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۱۱ تا ۰۰/۱۰/۲۲، ۳۰۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۸۰,۰۰۰ ۵۷۸,۰۰۰ تومان.
سطح پیشرفته - دوره تابستان (۱)...
محمد شهاب‌الدین دانشور
مهرداد خلیل‌زاده
ایمان فروغمند
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۱۹ تا ۰۰/۱۰/۱۵، ۲۵۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۶۰,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰ تومان.
آلی مرحله دو المپیاد شیمی (۲)
حمید مفخم
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۰۷ تا ۰۰/۰۱/۲۸، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۴۴,۰۰۰ تومان.
حل تمرین کوانتوم - المپیاد شیمی
علیرضا بدیعی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۷ تا ۹۹/۱۱/۰۷، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان.
کلاس‌های حل تمرین مرحله اول المپیاد...
علیرضا بدیعی
ایمان اسکویی
نسیم نوری
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۲ تا ۹۹/۱۱/۲۹، ۲۵۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۴۸,۰۰۰ ۲۶۸,۸۰۰ تومان.
ساختار لوییس و شکل فضایی مقدماتی...
علیرضا بدیعی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۲ تا ۹۹/۱۱/۰۲، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۸,۰۰۰ تومان.
🎁دوره‌های رایگان
(مشاهده‌ی همه...)
آرشیو آزمون‌های مرحله اول المپیاد...
علیرضا بدیعی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۰/۰۵ تا ۰۰/۱۲/۲۸، ۱۸ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.
گپی با طلایی‌های المپیاد شیمی
علیرضا بدیعی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۱۴ تا ۰۰/۰۸/۲۱، ۱۰۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.
شکل فضایی در شیمی (رایگان) ویژه‌ی...
علیرضا بدیعی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۰۲ تا ۰۰/۰۷/۰۲، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان رایگان.
مشاوره‌ی المپیاد شیمی (سطح مقدماتی...
علیرضا بدیعی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۶/۲۴ تا ۰۰/۰۶/۲۴، ۳۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.
تقارن مقدماتی - المپیاد شیمی
علیرضا بدیعی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۸ تا ۰۰/۰۵/۰۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان رایگان.
وبینارهای معرفی المپیادهای علمی...
تیم آموزشی ابرکلاس
۸۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.
نقص بلوری و حل تمرین اوربیتال مولکولی...
علیرضا بدیعی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۲۲ تا ۹۹/۰۷/۲۲، ۲۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.
تاریخچه کوانتوم
علیرضا بدیعی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۲/۲۰ تا ۹۹/۰۲/۲۰، ۱۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.
آزمون‌های برگزار شده (امکان شرکت مجدد)
(مشاهده‌ی همه...)
آزمون شبیه‌ساز مرحله اول (۲) ۲۱...
مهرداد خلیل‌زاده
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۰/۲۱ تا ۰۰/۱۰/۲۵، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۵۰,۰۰۰ تومان.
آزمون (۱) شبیه‌ساز مرحله اول المپیاد...
علیرضا بدیعی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۰/۱۵ تا ۰۰/۱۰/۱۸، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۵۰,۰۰۰ تومان.
آزمون شبیه‌ساز مرحله ۳ ابرکلاس...
علیرضا بدیعی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۹/۲۳ تا ۰۰/۱۰/۰۳، ۵۴۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۶۰,۰۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله دوم المپیاد...
ایمان اسکویی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۰۸ تا ۰۰/۰۲/۱۰، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۴۹,۰۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله دوم المپیاد...
مهرداد خلیل‌زاده
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۰۱ تا ۰۰/۰۲/۰۳، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۴۹,۰۰۰ تومان.
آزمون‌های آزمایشی مرحله دوم المپیاد...
ایمان اسکویی
مهرداد خلیل‌زاده
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۵ تا ۰۰/۰۲/۱۰، ۳ آزمون، هزینه ثبت نام ۱۴۷,۰۰۰ ۱۱۷,۶۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله دوم المپیاد...
ایمان اسکویی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۵ تا ۰۰/۰۱/۲۷، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۴۹,۰۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله اول المپیاد...
علیرضا بدیعی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۱۳ تا ۹۹/۱۲/۱۴، ۱۸۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۳۰,۰۰۰ تومان.

درباره‌ی کلاس‌های آنلاین المپیاد شیمی ابرکلاس بیشتر بدانید!