تقویم کلاس‌ها

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
ترموشیمی | المپیاد شیمی مقدماتی | ۱۴۰۲
جانشینی و حذفی المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
تعادل | المپیاد شیمی مقدماتی | ۱۴۰۲
اسید و باز و رسوب | المپیاد شیمی مقدماتی | ۱۴۰۲
حل تمرین اوربیتال مولکولی دو اتمی | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
جامدات و سیستمهای بلوری | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
حل تمرین رسوب و فعالیت | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
مقدمات ریاضی کوانتوم ۱ | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
حل تمرین آلی | هیبریداسیون، هیدروکربنها، ایزومری | المپیاد شیمی مقدماتی | ۱۴۰۲
اصول موضوعه کوانتوم | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
حل تمرین ساختار اتم، جدول تناوبی و ترکیبات یونی | المپیاد شیمی مقدماتی | ۱۴۰۲
حل تمرین ترمودینامیک مقدماتی و گازها و ترموشیمی | المپیاد شیمی مقدماتی | ۱۴۰۲
جانشینی و حذفی المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
اسید و باز و رسوب | المپیاد شیمی مقدماتی | ۱۴۰۲
جامدات و سیستمهای بلوری | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
اوربیتال مولکولی چند اتمی | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
حل تمرین رسوب و فعالیت | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
کمپلکس و تیتراسیون رسوبی | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
اصول موضوعه کوانتوم | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
حل تمرین آلی | هیبریداسیون، هیدروکربنها، ایزومری | المپیاد شیمی مقدماتی | ۱۴۰۲
ذره در جعبه | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
حل تمرین ساختار اتم، جدول تناوبی و ترکیبات یونی | المپیاد شیمی مقدماتی | ۱۴۰۲
حل تمرین ترمودینامیک مقدماتی و گازها و ترموشیمی | المپیاد شیمی مقدماتی | ۱۴۰۲
جانشینی و حذفی المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
اسید و باز و رسوب | المپیاد شیمی مقدماتی | ۱۴۰۲
اوربیتال مولکولی چند اتمی | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
جامدات و سیستمهای بلوری | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
کمپلکس و تیتراسیون رسوبی | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
ذره در جعبه | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
پیوند کوالانسی و ساختار لوئیس | المپیاد شیمی مقدماتی | ۱۴۰۲
جانشینی و حذفی المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
اوربیتال مولکولی چند اتمی | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
حل تمرین جامدات و سیستمهای بلوری | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
جامدات و سیستمهای بلوری | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
کمپلکس و تیتراسیون رسوبی | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
ذره در جعبه | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
حل تمرین ذره در جعبه | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
پیوند کوالانسی و ساختار لوئیس | المپیاد شیمی مقدماتی | ۱۴۰۲
حل تمرین جامدات و سیستمهای بلوری | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
ترم طیفی | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
جامدات و سیستمهای بلوری | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
پیوند کوالانسی و ساختار لوئیس | المپیاد شیمی مقدماتی | ۱۴۰۲
ترم طیفی | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
جامدات و سیستمهای بلوری | المپیاد شیمی پیشرفته | ۱۴۰۲
تابستان ۱۴۰۲
(مشاهده‌ی همه...)
اوربیتالها | المپیاد شیمی...

علیرضا بدیعی
مدرس: علیرضا بدیعی

 ۲۴۰ دقیقه

۰۲/۰۴/۲۰   تا   ۰۲/۰۴/۲۰

ساختار اتم و آرایش الکترونی |...

علیرضا بدیعی
مدرس: علیرضا بدیعی

 ۶ ساعت

۰۲/۰۴/۲۲   تا   ۰۲/۰۵/۱۲

ریاضیات در شیمی مقدماتی | ۱۴۰۲

ایلیا شیرین کام
مدرس: ایلیا شیرین کام

 ۱۰ ساعت

۰۲/۰۴/۲۵   تا   ۰۲/۰۵/۱۳

نظریه پیوند ظرفیت | المپیاد...

علیرضا بدیعی
مدرس: علیرضا بدیعی

 ۱۰ ساعت

۰۲/۰۴/۲۷   تا   ۰۲/۰۵/۱۷

مقدمات و هیبریداسیون مقدماتی |...

شایان زهدی
مدرس: شایان زهدی

 ۱۶۰ دقیقه

۰۲/۰۵/۱۲   تا   ۰۲/۰۵/۱۲

حل تمرین اوربیتالها و نظریه...

علیرضا بدیعی
مدرس: علیرضا بدیعی

 ۳۲۰ دقیقه

۰۲/۰۵/۱۷   تا   ۰۲/۰۶/۰۷

محلول‌ها | المپیاد شیمی...

ایلیا شیرین کام
مدرس: ایلیا شیرین کام

 ۳۲۰ دقیقه

۰۲/۰۵/۲۴   تا   ۰۲/۰۵/۳۱

حل تمرین استوکیومتری و...

ایلیا شیرین کام
مدرس: ایلیا شیرین کام

 ۳۲۰ دقیقه

۰۲/۰۵/۳۱   تا   ۰۲/۰۶/۰۷

داستان موفقیت!
(مشاهده‌ی همه...)
🎁دوره‌های رایگان
(مشاهده‌ی همه...)
آزمون‌ (اول) تعیین‌سطح المپیاد...

علیرضا بدیعی
مدرس: علیرضا بدیعی

۰۱/۰۳/۲۷   تا   ۰۲/۰۳/۲۸

مشاوره المپیاد شیمی - ادامه‌ی...

علیرضا بدیعی
مدرس: علیرضا بدیعی

 ۴۵ دقیقه

۰۰/۱۲/۱۳   تا   ۰۰/۱۲/۱۳

مشاوره المپیاد شیمی - آغاز...

علیرضا بدیعی
مدرس: علیرضا بدیعی

 ۴۵ دقیقه

۰۰/۱۲/۱۳   تا   ۰۰/۱۲/۱۳

حل تمرین آلی (آروماتیک) -...

ایمان فروغمند
مدرس: ایمان فروغمند

 ۹۰ دقیقه

۰۰/۱۱/۲۷   تا   ۰۰/۱۱/۲۷

وبینار آشنایی با مسیر مرحله ۲...

علیرضا بدیعی
مدرس: علیرضا بدیعی

 ۱۲۰ دقیقه

۰۰/۱۱/۱۵   تا   ۰۰/۱۱/۱۷

حل تمرین معدنی (هسته‌ای) -...

علیرضا بدیعی
مدرس: علیرضا بدیعی

 ۹۰ دقیقه

۰۰/۱۰/۰۹   تا   ۰۰/۱۰/۰۹

تجزیه (آماده‌سازی مرحله یک)...

ماهان طالبی
مدرس: ماهان طالبی

 ۱۸۰ دقیقه

۰۰/۱۰/۰۸   تا   ۰۰/۱۰/۰۸

گپی با طلایی‌های المپیاد شیمی

علیرضا بدیعی
مدرس: علیرضا بدیعی

 ۱۰۵ دقیقه

۰۰/۰۸/۱۴   تا   ۰۰/۰۸/۲۱

دوره‌های برگزار شده
(مشاهده‌ی همه...)
آزمون‌های برگزار شده (امکان شرکت مجدد)
(مشاهده‌ی همه...)

درباره‌ی کلاس‌های آنلاین المپیاد شیمی ابرکلاس بیشتر بدانید!

شماره تماس پشتیبانی:

021-92001833

پشتیبانی تلگرام:

abarkelasSupport@

آدرس:

تهران، آزادی، خیابان اکبری، تقاطع صالحی، پلاک ۲۸ برج فناوری شریف، واحد ۶۰۵
logo-samandehi