دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )
ریاضیات در شیمی مقدماتی - المپیاد...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۱۹ تا ۰۰/۰۴/۲۶، ۵۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۰,۰۰۰ تومان.
دوره سالانه المپیاد شیمی - سطح...
۳۰۰۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۵۳۷,۰۰۰ تومان.
دوره سالانه المپیاد شیمی - سطح...
۳۸۴۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹,۷۷۰,۰۰۰ ۶,۸۳۹,۰۰۰ تومان.
دوره تابستان (۱) المپیاد شیمی -...
۴۴۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۸۰,۰۰۰ ۸۳۳,۰۰۰ تومان.
معدنی (ساختار اتم و آرایش الکترونی)...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۲۱ تا ۰۰/۰۵/۱۸، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۶۰,۰۰۰ تومان.
ترمودینامیک مقدماتی و گازها - المپیاد...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۲۳ تا ۰۰/۰۵/۲۰، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۶۰,۰۰۰ تومان.
تجزیه (استوکیومتری) - المپیاد شیمی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۲۵ تا ۰۰/۰۵/۲۲، ۱۰۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۴۰,۰۰۰ تومان.
حل تمرین تجزیه (استوکیومتری) -...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۳۱ تا ۰۰/۰۵/۲۸، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۶۰,۰۰۰ تومان.

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
آمادگی برای آزمون مرحله دوم المپیاد...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۰۱ تا ۰۰/۰۲/۱۴، ۱۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۱۰,۰۰۰ ۲۴۱,۸۰۰ تومان.
آزمون‌های آزمایشی مرحله دوم المپیاد...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۵ تا ۰۰/۰۲/۱۰، ۳ آزمون، هزینه ثبت نام ۱۴۷,۰۰۰ ۱۱۷,۶۰۰ تومان.
حل تمرین شیمی‌فیزیک مرحله دو المپیاد...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۱ تا ۰۰/۰۱/۲۷، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۴۴,۰۰۰ تومان.
حل تمرین معدنی مرحله دو المپیاد...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۰ تا ۰۰/۰۱/۳۱، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۴۴,۰۰۰ تومان.
حل تمرین تجزیه مرحله دو المپیاد...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۰۹ تا ۰۰/۰۱/۳۰، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۴۴,۰۰۰ تومان.
آلی مرحله دو المپیاد شیمی (۲)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۰۷ تا ۰۰/۰۱/۲۸، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۴۴,۰۰۰ تومان.
آمادگی برای آزمون مرحله دوم المپیاد...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۰۶ تا ۰۰/۰۲/۱۰، ۴۳۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۶۴,۰۰۰ ۶۷۳,۹۲۰ تومان.
آمادگی برای آزمون مرحله دوم المپیاد...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۰۸ تا ۰۰/۰۱/۲۵، ۳۴۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۸۴,۰۰۰ ۵۳۳,۵۲۰ تومان.

🎁دوره‌های رایگان

( مشاهده‌ی همه... )

آزمون‌های برگزار شده (امکان شرکت مجدد)

( مشاهده‌ی همه... )
آزمون آزمایشی مرحله دوم المپیاد...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۰۸ تا ۰۰/۰۲/۱۰، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۴۹,۰۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله دوم المپیاد...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۰۱ تا ۰۰/۰۲/۰۳، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۴۹,۰۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله دوم المپیاد...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۵ تا ۰۰/۰۱/۲۷، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۴۹,۰۰۰ تومان.
آزمون‌های آزمایشی مرحله دوم المپیاد...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۵ تا ۰۰/۰۲/۱۰، ۳ آزمون، هزینه ثبت نام ۱۴۷,۰۰۰ ۱۱۷,۶۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله اول المپیاد...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۱۳ تا ۹۹/۱۲/۱۴، ۱۸۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۳۰,۰۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله اول المپیاد...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۵ تا ۹۹/۱۱/۲۴، ۱۲۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۳۰,۰۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله ۳ المپیاد شیمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۵ تا ۹۹/۱۰/۳۰، ۲۴۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۳۹,۰۰۰ تومان.
آزمون‌های مرحله اول المپیاد شیمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۶/۰۱ تا ۹۹/۰۶/۰۱، ۱۳ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.

درباره‌ی کلاس‌های آنلاین المپیاد شیمی ابرکلاس بیشتر بدانید!