دوره های ماهانه المپیاد شیمی ابرکلاس

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
آمادگی برای آزمون مرحله دوم المپیاد...
مهرداد خلیل‌زاده
علیرضا بدیعی
ایمان اسکویی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۰۱ تا ۰۰/۰۲/۱۴، ۱۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۱۰,۰۰۰ ۲۴۱,۸۰۰ تومان.
آزمون‌های آزمایشی مرحله دوم المپیاد...
ایمان اسکویی
مهرداد خلیل‌زاده
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۵ تا ۰۰/۰۲/۱۰، ۳ آزمون، هزینه ثبت نام ۱۴۷,۰۰۰ ۱۱۷,۶۰۰ تومان.
حل تمرین شیمی‌فیزیک مرحله دو المپیاد...
مهرداد خلیل‌زاده
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۱ تا ۰۰/۰۱/۲۷، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۴۴,۰۰۰ تومان.
حل تمرین معدنی مرحله دو المپیاد...
علیرضا بدیعی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۰ تا ۰۰/۰۱/۳۱، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۴۴,۰۰۰ تومان.
آلی مرحله دو المپیاد شیمی (۲)
حمید مفخم
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۰۷ تا ۰۰/۰۱/۲۸، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۴۴,۰۰۰ تومان.
آمادگی برای آزمون مرحله دوم المپیاد...
نسیم نوری
مهرداد خلیل‌زاده
علیرضا بدیعی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۰۶ تا ۰۰/۰۲/۱۰، ۴۳۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۶۴,۰۰۰ ۶۷۳,۹۲۰ تومان.
آمادگی برای آزمون مرحله دوم المپیاد...
نسیم نوری
مهرداد خلیل‌زاده
علیرضا بدیعی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۰۸ تا ۰۰/۰۱/۲۵، ۳۴۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۸۴,۰۰۰ ۵۳۳,۵۲۰ تومان.
کلاس‌های حل تمرین مرحله اول المپیاد...
علیرضا بدیعی
ایمان اسکویی
نسیم نوری
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۲ تا ۹۹/۱۱/۲۹، ۲۵۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۴۸,۰۰۰ ۲۶۸,۸۰۰ تومان.

🎁دوره‌های رایگان

( مشاهده‌ی همه... )

آزمون‌های برگزار شده (امکان شرکت مجدد)

( مشاهده‌ی همه... )
آزمون آزمایشی مرحله دوم المپیاد...
ایمان اسکویی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۰۸ تا ۰۰/۰۲/۱۰، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۴۹,۰۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله دوم المپیاد...
مهرداد خلیل‌زاده
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۰۱ تا ۰۰/۰۲/۰۳، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۴۹,۰۰۰ تومان.
آزمون‌های آزمایشی مرحله دوم المپیاد...
ایمان اسکویی
مهرداد خلیل‌زاده
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۵ تا ۰۰/۰۲/۱۰، ۳ آزمون، هزینه ثبت نام ۱۴۷,۰۰۰ ۱۱۷,۶۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله دوم المپیاد...
ایمان اسکویی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۵ تا ۰۰/۰۱/۲۷، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۴۹,۰۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله اول المپیاد...
علیرضا بدیعی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۱۳ تا ۹۹/۱۲/۱۴، ۱۸۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۳۰,۰۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله اول المپیاد...
ایمان اسکویی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۵ تا ۹۹/۱۱/۲۴، ۱۲۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۳۰,۰۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله ۳ المپیاد شیمی
ایمان اسکویی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۵ تا ۹۹/۱۰/۳۰، ۲۴۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۳۹,۰۰۰ تومان.
آزمون‌های مرحله اول المپیاد شیمی
تیم آموزشی ابرکلاس
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۶/۰۱ تا ۹۹/۰۶/۰۱، ۱۳ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.

درباره‌ی کلاس‌های آنلاین المپیاد شیمی ابرکلاس بیشتر بدانید!