دوره‌های ترمی

آمادگی برای آزمون مرحله دوم المپیاد شیمی (۳)
۲۰۹۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۱۸,۰۰۰ ۳۲۶,۰۴۰ تومان.
آمادگی برای آزمون مرحله دوم المپیاد شیمی (۲)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۰۶ تا ۰۰/۰۲/۱۰، ۴۳۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۶۴,۰۰۰ ۶۷۳,۹۲۰ تومان.
آمادگی برای آزمون مرحله دوم المپیاد شیمی (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۰۸ تا ۰۰/۰۱/۲۵، ۳۴۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۸۴,۰۰۰ ۵۳۳,۵۲۰ تومان.
کلاس‌های حل تمرین مرحله اول المپیاد شیمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۲ تا ۹۹/۱۱/۲۹، ۲۵۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۴۸,۰۰۰ ۲۶۸,۸۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (بسته کلی)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۲۶، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ ۸۲,۵۰۰ تومان.
ترم زمستان المپیاد شیمی (بخش اول)
۴۱۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۶۷۵,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰ تومان.
دوره‌های المپیاد شیمی آبان و آذر ۹۹
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۲۵ تا ۹۹/۰۹/۲۵، ۴۸۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۸۴۴,۰۰۰ ۳۶۸,۸۰۰ تومان.

دوره‌های مبحثی