پیشینه‌ی ارشیا دادرس

🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد کامپیوتر

💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه مشهد (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی تهران واحد ادونس (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۵ مشهد (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان بعثت مشهد (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ تدریس گذرا و کوتاه‌مدت در موسسه‌ی المپیاد آیریسک

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای المپیاد کشوری کامپیوتر ۱۳۹۸
✔️ رتبه‌ی ۷ مسابقات برنامه‌نویسی کدکاپ ۱۳۹۷

آخرین دوره‌های ارشیا دادرس

استقرا (تخصصی)
مسئول: ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۳/۰۳ تا ۹۹/۰۴/۱۴، ۸۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵۰۰۰۰ تومان.
الگوریتم‌های dfs و bfs
مسئول: ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۱/۱۴ تا ۹۹/۰۱/۲۸، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰۰۰۰ تومان.
گراف برای مرحله دوم المپیادهای ریاضی و کامپیوتر
مسئول: ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۲/۰۶ تا ۹۸/۱۲/۲۷، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۰۰۰۰ تومان.
مباحث ویژه‌ی مرحله‌ی یکم المپیاد کامپیوتر ایران
مسئول: ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۰/۰۱ تا ۹۸/۱۰/۱۱، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰۰۰۰ تومان.
برنامه نویسی ++c (سطح ۱)
مسئول: ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۰۹/۰۴ تا ۹۸/۰۹/۲۸، ۵۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰۰۰۰ تومان.