پیشینه‌ی بهنود مسعودی

🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد کامپیوتر

💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران (۱۳۹۷ تا کنون)
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی تهران واحد ادونس (۱۳۹۷ تا کنون)
✔️ دبیرستان بعثت مشهد (۱۳۹۷)
✔️ دبیرستان انرژی مثبت تهران (۱۳۹۷ تا کنون)
✔️ دبیرستان مانگار البرز تهران (۱۳۹۷)
✔️ تدریس‌های گذرا و کوتاه‌مدت در دبیرستان علامه حلی ۱ تهران، دبیرستان شهید سلطانی کرج، دبیرستان علامه حلی ۴ تهران، دبیرستان انرژی اتمی مشهد، باشگاه المپیاد طلایی‌ها، موسسه المپیاد رزمندگان

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ سابقه‌ی تصحیح سوالات المپیاد کامپیوتر ایران (۱۳۹۷ تا کنون)
✔️ مسئول المپیاد کامپیوتر دبیرستان انرژی مثبت (۱۳۹۷ تا کنون)
✔️ مسئول المپیاد کامپیوتر دبیرستان ماندگار البرز (۱۳۹۷)
✔️ طراح علمی مسابقه‌ی دانش‌آموزی مت‌نت

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
✔️ مدال نقره‌ی المپیاد کشوری کامپیوتر ۱۳۹۶

آخرین دوره‌های بهنود مسعودی

مباحث ویژه‌ی مرحله‌ی یکم المپیاد کامپیوتر ایران
مسئول: ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۰/۰۱ تا ۹۸/۱۰/۱۱، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰۰۰۰ تومان.