پیشینه‌ی تیم آموزشی ابرکلاس

آخرین دوره‌های تیم آموزشی ابرکلاس

معادلات چند جمله‌ای - المپیاد ریاضی
مسئول: محمد شریفی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۴/۱۱ تا ۹۹/۰۴/۱۸، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۰۰۰۰ تومان.