پیشینه‌ی سیامک احمدپور

🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد ریاضی

💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان علامه حلی تهران
✔️ دبیرستان فرزانگان تهران
✔️ موسسه‌ی آیریسک

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ تألیف کتاب هندسه‌ی مسطحه، انتشارات خوشخوان
✔️ طراح و عضو کمیته‌ی علمی المپیاد هندسه‌ی ایران (IGO)

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ کارشناس مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
✔️ مدال طلای کشور المپیاد ریاضی
✔️ مدال برنز جهانی المپیاد ریاضی

آخرین دوره‌های سیامک احمدپور

مثلث (بخش دوم)
مسئول: سیامک احمدپور
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۳/۲۰ تا ۹۹/۰۳/۲۰، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰۰۰ تومان.
مثلث (بخش اول)
مسئول: سیامک احمدپور
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۳/۱۳ تا ۹۹/۰۳/۱۳، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰۰۰ تومان.
تجانس
مسئول: سیامک احمدپور
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۳/۰۶ تا ۹۹/۰۳/۰۶، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰۰۰ تومان.
چهارضلعی محاطی
مسئول: سیامک احمدپور
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۲/۳۰ تا ۹۹/۰۲/۳۰، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰۰۰ تومان.
قوت نقطه و محور اصلی
مسئول: سیامک احمدپور
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۲/۲۳ تا ۹۹/۰۲/۲۳، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰۰۰ تومان.