پیشینه‌ی شایان پردیس

🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد کامپیوتر

💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان شهید دستغیب ۱ شیراز

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای ۱ کشوری المپیاد کامپیوتر (۱۳۹۸)
✔️ مدال نقره‌ی کشوری المپیاد کامپیوتر (۱۳۹۷)

آخرین دوره‌های شایان پردیس

الگوریتم حریصانه (گریدی)
مسئول: شایان پردیس
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۲/۰۸ تا ۹۹/۰۲/۲۲، ۲۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۰۰۰۰ تومان.