ارشیا دادرس
ارشیا دادرس

پیشینه‌ی ارشیا دادرس
🎯 زمینه‌ی تدریس: 
💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه مشهد (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی تهران واحد ادونس (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۵ مشهد (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان بعثت مشهد (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ تدریس گذرا و کوتاه‌مدت در موسسه‌ی المپیاد آیریسک

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای المپیاد کشوری کامپیوتر ۱۳۹۸
✔️ رتبه‌ی ۷ مسابقات برنامه‌نویسی کدکاپ ۱۳۹۷
دوره‌ها