اشکان نعمتی
اشکان نعمتی

پیشینه‌ی اشکان نعمتی
🎯 زمینه‌ی تدریس: 
💼 سوابق تدریس:
✔️ آمار و احتمال، دهم ریاضی، دبیرستان علامه حلی (از ۹۹)
✔️ریاضی، دهم و یازدهم انسانی، دبیرستان انرژی اتمی (۹۷ تا کنون)
✔️ هندسه، پایه نهم، راهنمایی انرژی اتمی (۹۹-۹۸)
✔️ اتاق ریاضی دبیرستان علامه حلی (۹۱-۹۰)
✔️ المپیاد ریاضی ، دبیرستان علامه حلی ۲ (۹۱)
✔️ المپیاد ریاضی ، دبیرستان علامه حلی ۳ (۹۱)
✔️ المپیاد ریاضی ، دبیرستان مفید 

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات:
✔️  کارشناسی رشته مهندسی عمران- دانشگاه تهران
✔️  کارشناسی ارشد مهندسی عمران- گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب – دانشگاه تهران