امیرحسام ادیبی‌نیا
امیرحسام ادیبی‌نیا

پیشینه‌ی امیرحسام ادیبی‌نیا
🎯 زمینه‌ی تدریس: 

💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان ماندگار البرز پسرانه تهران
✔️ باشگاه المپیاد فرزانگان تهران

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره المپیاد کشوری کامپیوتر ۱۳۹۸
دوره‌ها