امیرعباس کریم
امیرعباس کریم

پیشینه‌ی امیرعباس کریم
🎯 زمینه‌ی تدریس: پایه دهم (ریاضی)، پایه یازدهم (ریاضی)
💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان سرای دانش دوره دوم
✔️ دبیرستان پویندگان خورشید دوره دوم
✔️ آموزشگاه خانه ریاضی
✔️ آموزشگاه لکو
✔️ آموزشگاه قلمچی
📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مسئول پایه دهم دبیرستان سرای دانش دوره دوم
✔️ مسئول پایه دوازدهم دبیرستان سرای دانش دوره دوم
✔️ مسئول پایه دهم دبیرستان پویندگان خورشید دوره دوم
✔️ مسئول المپیاد دبیرستان پویندگان خورشید دوره دوم
✔️ مشاور آموزشگاه قلمچی
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دوره‌ها