ایمان مقصودی
ایمان مقصودی

پیشینه‌ی ایمان مقصودی
🎯 زمینه‌ی تدریس: 

💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱ پسرانه تهران
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ تهران
✔️ دبیرستان فرزانگان ۲ تهران
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی تهران واحد ادونس
✔️ باشگاه المپیاد سلام پسرانه
✔️ باشگاه المپیاد سلام دخترانه

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مسئول المپیاد ریاضی دبیرستان علامه طباطبایی تهران واحد ادونس
✔️ طراح سوال و عضو کمیته علمی المپیاد بین‌المللی هندسه (IGO)

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ کارشناس مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف 
✔️ مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی ۱۳۹۲
✔️ مقاله ثبت شده در ISI آنالیز هندسی نقشه‌های مهندسی دانشگاه صنعتی شریف