حامد اعتصام
حامد اعتصام

پیشینه‌ی حامد اعتصام
🎯 زمینه‌ی تدریس: 
💼 سوابق تدریس:
✔️ مدیر دپارتمان و مدرّس زبان انگلیسی در دوره‌ی اول متوسطه‌ی انرژی اتمی
✔️ مدرّس خوش‌نویسی فارسی و لاتین در دوره‌ی اول متوسطه‌ی انرژی اتمی
✔️ مدرّس خوش‌نویسی در پایه‌های دوم تا ششم دبستان پسرانه‌ی راه رشد
✔️ مدرّس «دروس علوم انسانی برای کودکان و نوجوانان» در مدرسه‌ی پسرانه‌ی راه رشد
✔️ معاون پژوهش و مسئول برگزاری پروژه‌های فوق‌برنامه در مدرسه‌ی پسرانه‌ی راه رشد
✔️ مدرّس فارسی و نگارش پایه‌ی ششم ابتدایی در دبستان رهیار
✔️ مدرّس فارسی و نگارش پایه‌های چهارم تا ششم ابتدایی در دبستان طلوع مهر
🎓 سوابق تحصیلی:
▪️ دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد ایران‌شناسی، گرایش نسخه‌شناسی و کتاب‌آرایی، از دانش‌گاه شهید بهشتی و بنیاد ایران‌شناسی (۱۳۹۶-۱۳۹۹)
✔️ رتبه‌ی یک کنکور کارشناسی ارشد ایران‌شناسی سال ۱۳۹۶
✔️ دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد زبان‌شناسی کاربردی، گرایش آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، از دانش‌گاه علامه طباطبایی (۱۳۹۲-۱۳۹۴)
✔️ دانش‌آموخته‌ی کارشناسی زبان اسپانیایی از دانش‌گاه علامه طباطبایی (۱۳۸۴-۱۳۸۹)