رضا کیانی پور
رضا کیانی پور

پیشینه‌ی رضا کیانی پور
🎯 زمینه‌ی تدریس: 

💼 سوابق تدریس
✔️ باشگاه دانش‌پژوهان جوان
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱ تهران
✔️ دبیرستان علامه حلی ۲ تهران
✔️ دبیرستان علامه حلی ۳ تهران
✔️ دبیرستان علامه حلی ۴ تهران
✔️ دبیرستان علامه حلی ۵ تهران
✔️ دبیرستان فرزانگان ۳ تهران
✔️ دبیرستان فرزانگان ۵ تهران
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه مشهد
✔️ سمپادهای کرج، اصفهان، مشهد، تبریز، رشت، ساری، گرگان، ارومیه، ایلام، شهرکرد، یزد، کرمان، همدان، زنجان، قزوین و ...
✔️ موسسه‌ی المپیاد آیریسک

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مدیر و موسس گروه آموزشی دلفیست

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ دانشجوی علوم پزشکی دانشگاه تهران
✔️ مدال طلای المپیاد کشوری زیست‌شناسی ۱۳۹۶
دوره‌ها