زینب ترابی
زینب ترابی

پیشینه‌ی زینب ترابی
🎯 زمینه‌ی تدریس: برنامه نویسی (۶ام تا ۱۲ام)