سارا قنبریان
سارا قنبریان

پیشینه‌ی سارا قنبریان
🎯 زمینه‌ی تدریس: 

💼 سوابق تدریس
✔️ چهارمین دوره تابستانی المپیاد سلول‌های بنیادی
✔️ گروه آموزشی دلفیکس
✔️ دبیرستان انرژی مثبت
✔️ خانه المپیاد اصفهان

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ منتور چهارمین دوره تابستانی المپیاد سلول های بنیادی

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلا المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانش‌آموزی (۱۳۹۷)
✔️ دانشجوی اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی
دوره‌ها