سید رضا حسینی
سید رضا حسینی

پیشینه‌ی سید رضا حسینی
🎯 زمینه‌ی تدریس: 

💼 سوابق تدریس
✔️ باشگاه دانش‌پژوهان جوان ایران (۱۳۹۳ تا کنون)
✔️ دوره تیم المپیاد ریاضی کشور اذربایجان (۲۰۱۹)
✔️ کمپ بین المللی سیمرغ
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱ (۱۳۹۷ تا کنون)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ (۱۳۹۶ تا کنون)
✔️ دبیرستان انرژی اتمی (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ باشگاه المپیاد سلام (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸)
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی واحد ادونس (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸)
✔️ دبیرستان شهید بهشتی بابل و قائمشهر (۱۳۹۱ تا کنون)
✔️ دبیرستان‌های علامه حلی ۲، ۳، ۵، ۷ و ۱۰ (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸)
✔️ تدریس‌های گذرا و کوتاه‌مدت در دبیرستان سلام یوسف اباد، سلام صادقیه و سلام ونک

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مسئول المپیاد ریاضی دبیرستان علامه حلی ۱
✔️ مسئول المپیاد ریاضی و کامپیوتر دبیرستان فرزانگان ۱
✔️ مسئول المپیاد ریاضی دبیرستان انرژی اتمی دخترانه
✔️ مسئولیت، طراحی و تصحیح در مراحل مختلف المپیاد ریاضی و کامپیوتر ایران

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال برنز المپیاد ریاضی ۱۳۹۰
✔️ کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه شریف
✔️ ارائه ۶ مقاله در کنفرانس های ITW,ICML,IWCIT,ISCISC