سید رضا حسینی
سید رضا حسینی
رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان

پیشینه‌ی سید رضا حسینی
🎯 زمینه‌ی تدریس: 
💼 سوابق تدریس
✔️ باشگاه دانش‌پژوهان جوان ایران
✔️ دوره تیم المپیاد ریاضی کشور اذربایجان
✔️ کمپ بین المللی سیمرغ
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱
✔️ دبیرستان انرژی اتمی
✔️ باشگاه المپیاد سلام
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی واحد ادونس
✔️ دبیرستان شهید بهشتی بابل و قائمشه
✔️ دبیرستان‌های علامه حلی ۲، ۳، ۵، ۷ و ۱۰
✔️ تدریس‌های گذرا و کوتاه‌مدت در دبیرستان سلام یوسف اباد، سلام صادقیه و سلام ونک

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ معاون وزیر آموزش و پرورش
✔️ ریاست باشگاه دانش‌پژوهان جوان
✔️ هم‌بنیان‌گذار و مدیر المپیاد ترکیبیات ایران
✔️ مسئول المپیاد ریاضی دبیرستان علامه حلی ۱
✔️ مسئول المپیاد ریاضی و کامپیوتر دبیرستان فرزانگان ۱
✔️ مسئول المپیاد ریاضی دبیرستان انرژی اتمی دخترانه
✔️ مسئولیت، طراحی و تصحیح در مراحل مختلف المپیاد ریاضی و کامپیوتر ایران

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال برنز المپیاد ریاضی ۱۳۹۰
✔️ دکترای مهندسی برق دانشگاه شریف
✔️ ارائه ۶ مقاله در کنفرانس های ITW,ICML,IWCIT,ISCISC