شایان پردیس
شایان پردیس

پیشینه‌ی شایان پردیس
🎯 زمینه‌ی تدریس: 

💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان شهید دستغیب ۱ شیراز

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای ۱ کشوری المپیاد کامپیوتر (۱۳۹۸)
✔️ مدال نقره‌ی کشوری المپیاد کامپیوتر (۱۳۹۷)
دوره‌ها