صالحه خراسانی
صالحه خراسانی

پیشینه‌ی صالحه خراسانی
🎯 زمینه‌ی تدریس: 

💼 سوابق تدریس
✔️ چهارمین دوره تابستانی المپیاد سلول‌های بنیادی
✔️ گروه آموزشی دلفیکس
✔️ دبیرستان انرژی مثبت

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ منتور پنجمین دوره تابستانی المپیاد سلول های بنیادی
✔️ منتور چهارمین دوره تابستانی المپیاد سلول های بنیادی

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال برنز المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانش‌آموزی (۱۳۹۶)
✔️ دانشجوی پزشکی دانشگاه البرز
دوره‌ها