عرفان حکمت‌یار
عرفان حکمت‌یار

پیشینه‌ی عرفان حکمت‌یار
🎯 زمینه‌ی تدریس: 
💼 سوابق تدریس
✔️ مدرس درس ادبیات فارسی و علوم‌وفنون ادبی 
✔️  علامه حلی ۱ (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ علامه حلی ۱۰ (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ علامه حلی ۱۱ (١٣٩٠-١٣٩۲)
✔️ علامه حلی ۷ (١۳۹۰)
✔️ علامه حلی اراک(۱۳۹۶)
✔️ فرزانگان رشت(۱۳۹۶ تا کنون)
✔️ فرزانگان تبریز (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹)
✔️ فرزانگان اراک(۱۳۹۶-۱۳۹۷)
✔️ فرزانگان اسلامشهر (۱۳۹۵-۱۳۹۸)
✔️ ریحانه الرسول (۱۳۹۶-١٣٩٩)
✔️ علامه امینی تهران (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دورهٔ استانی سمپاد اصفهان (١۳۹۹)
✔️ دانش اختیاریه (۱۳۹۷-۱۳۹۸)
✔️ باشگاه المپیاد طلایی‌ها(۱۳۹۵ تا کنون)

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره المپیاد ادبی دانش‌آموزی (۱۳۸۸)
✔️ رتبهٔ چهارم آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (۱۳۹۴)
✔️ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه تربیت مدرس)
دوره‌ها