غزل کاشانی
غزل کاشانی

پیشینه‌ی غزل کاشانی
🎯 زمینه‌ی تدریس: 
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیر  المپیاد باشگاه انرژی دخترانه از تاسیس تا کنون
✔️ دبیر المپیاد باشگاه سلام دخترانه از تاسیس تا کنون
✔️ سابقه تدریس المپیاد در فرزانگان تهران، کرج و ورامین

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات:
✔️ کارشناسی ارشد فیزیک
دوره‌ها