مجتبی زارع بیدکی
مجتبی زارع بیدکی

پیشینه‌ی مجتبی زارع بیدکی
🎯 زمینه‌ی تدریس: 

💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران (۱۳۹۵ تا کنون)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۲ تهران (۱۳۹۵ تا کنون)
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی تهران واحد ادونس (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان انرژی اتمی مشهد (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ تهران (تابستان و پاییز ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷)
✔️دبیرستان علامه حلی ۱ تهران (۱۳۹۴)
✔️دوره طلای المپیاد ریاضی باشگاه دانش‌پژوهان جوان (۱۳۹۴ تا کنون)
✔️ باشگاه المپیاد سلام پسرانه (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)
✔️ دبیرستان پسرانه دانش (۱۳۹۴)
✔️دبیرستان علامه حلی ۳ (۱۳۹۷)
✔️دبیرستان فرزانگان امین اصفهان (۱۳۹۷) 

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای المپیاد کشوری ریاضی (۱۳۹۳)
✔️ مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی (IMO 2015)
✔️ مدال طلای مسابقات دانشجویی ریاضی (IMC 2018)
✔️ ناظر علمی تیم اعزامی ایران به المپیاد جهانی ریاضی (۱۳۹۷ تا کنون)

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ سابقه‌ی مسئولیت، طراحی و تصحیح سوالات و دوره‌های المپیاد ریاضی ایران (۱۳۹۵ تا کنون)