محمدرضا ردانی‌پور
محمدرضا ردانی‌پور

پیشینه‌ی محمدرضا ردانی‌پور
🎯 زمینه‌ی تدریس: برنامه نویسی (۶ام تا ۱۲ام)
💼 مهارت‌ها و تخصص‌ها:
✔️  برنامه نویسی مقدماتی (Ta)
✔️ برنامه‌نویسی پیشرفته
✔️ ساختمان داده
✔️ طراحی الگوریتم
✔️ مبانی ماتریس و جبر خطی 
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️برنز کشوری المپیاد کامپیوتر دانش‌آموزی
✔️ دانشجوی کارشناسی cs امیرکبیر 
✔️ داور در مسابقات برنامه‌نویسی مت‌نت
✔️ عضو هیئت علمی رستا
دوره‌ها