نرگس معینی
نرگس معینی

پیشینه‌ی نرگس معینی
🎯 زمینه‌ی تدریس: 
💼 سوابق تدریس:
✔️ تدریس نگارش و کتابداری - متوسطۀ اول نورا (۱۳۹۶ تا کنون)
✔️ تدریس فارسی و نگارش - متوسطۀ اول فرهنگ نو (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ تدریس نگارش - متوسطۀ دوم مفید (۱۳۹۹-۱۴۰۰)
✔️ تولید محتوای آموزشی فارسی و نگارش - فیلیمو مدرسه (۱۳۹۹)

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات:
✔️ مدال طلای المپیاد کشوری ادبی (۱۳۹۳)
✔️ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران (۱۳۹۴-۱۳۹۸)
✔️ دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ (۱۳۹۸ تا اکنون)