نگار احمدی
نگار احمدی

پیشینه‌ی نگار احمدی
🎯 زمینه‌ی تدریس: 
💼 سوابق تدریس:
✔️  دبیرستان فرزانگان یک تهران از سال ۹۷ تا کنون
✔️ دبیرستان فرزانگان دو تهران سال ۹۷-۹۸
✔️ دبیرستان فرزانگان چهاردانگه  سال ۹۸-۹۹
✔️ دبیرستان سلام تهران سال ۹۷-۹۸
✔️ دبیرستان شهید سلطانی ۱کرج سال ۹۸-۹۹ 

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای المپیاد کشوری شیمی (۱۳۹۷)
✔️ مدال برنز المپیاد شیمی مندلیف  سال(۲۰۱۹)
دوره‌ها