نیلوفر ستاری
نیلوفر ستاری

پیشینه‌ی نیلوفر ستاری
🎯 زمینه‌ی تدریس: 
💼 سوابق تدریس:
✔️ تدریس ریاضی پایه سوم و چهارم در مدرسه شوق زندگی منطقه ۵(از سال ۹۶ تا کنون)
✔️ تدریس ریاضی پایه پنجم و ششم در مدرسه شوق زندگی منطقه ۵(از سال ۹۶ تاکنون)
✔️ تدریس ریاضی پایه هفتم 
✔️ تدریس ریاضی پایه هشتم 
✔️ تدریس ریاضی پایه نهم
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ کارشناس مهندسی نرم افزار از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دوره‌ها