پارسا حقیقت
پارسا حقیقت

پیشینه‌ی پارسا حقیقت
🎯 زمینه‌ی تدریس: برنامه نویسی (۶ام تا ۱۲ام)، سی‌پلاس‌پلاس
📚سوابق آموزشی
✔️دستیار آموزشی درس برنامه سازی پیشرفته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
✔️داور مسابقات پژوهشی فرهیختگان جوان
✔️داور مسابقه‌ی دانش‌آموزی مت‌نت
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️رتبه پنجم مسابقات بین‌المللی IranOpen 2016
✔️رتبه دوم مسابقات بین‌المللی IranOpen 2017
✔️رتبه پنجم مسابقات جهانی RoboCup 2017
✔️رتبه اول مسابقات آسیایی RoboCup Asia-Pacific 2017
✔️رتبه اول مسابقات آسیایی RoboCup Asia-Pacific 2017 بخش ADF Technical Challenge
دوره‌ها