پانیذ قاسمی
پانیذ قاسمی

پیشینه‌ی پانیذ قاسمی
🎯 زمینه‌ی تدریس: 

💼 سوابق تدریس
✔️ چهارمین دوره تابستانی المپیاد سلول‌های بنیادی
✔️ گروه آموزشی دلفیکس
✔️ دبیرستان انرژی مثبت

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ منتور چهارمین دوره تابستانی المپیاد سلول های بنیادی

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانش‌آموزی (۱۳۹۷)
✔️ دانشجوی پزشکی دانشگاه همدان
دوره‌ها