پدرام صادقیان
پدرام صادقیان

پیشینه‌ی پدرام صادقیان
🎯 زمینه‌ی تدریس: 

💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی تهران واحد ادونس (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان ماندگار البرز تهران (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان انرژی اتمی مشهد (۱۳۹۹ تا کنون)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۵ مشهد (۱۳۹۹ تا کنون)
✔️ موسسه‌ی آرکا
✔️ تدریس گذرا و کوتاه‌مدت در باشگاه فرزانگان تهران، دبیرستان انرژی مثبت و دبیرستان بعثت مشهد

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای المپیاد کشوری کامپیوتر ۱۳۹۸
✔️ مدال برنز المپیاد کشوری کامپیوتر ۱۳۹۷
✔️ نفر سوم مسابقات AI challenge 2019 دانشگاه صنعتی شریف
دوره‌ها