دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )
ترم زمستان المپیاد شیمی (بخش اول)
۸ دوره، ۴۱۴۰ دقیقه کلاس
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۱,۶۷۵,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰ تومان
کلاس‌های حل تمرین مرحله اول المپیاد شیمی
۹ دوره، ۲۵۲۰ دقیقه کلاس
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۴۴۸,۰۰۰ ۲۶۸,۸۰۰ تومان
حل تمرین کوانتوم - المپیاد شیمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۷ تا ۹۹/۱۱/۰۷، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان.
حل تمرین عمومی مرحله ۱ - المپیاد شیمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۸ تا ۹۹/۱۱/۲۹، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۸,۰۰۰ تومان.
دوره شکل فضایی پیشرفته - المپیاد شیمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۹ تا ۹۹/۱۱/۰۹، ۳۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۸,۰۰۰ تومان.
اسید و باز- المپیاد شیمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۳ تا ۹۹/۱۱/۱۳، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۲,۰۰۰ تومان.
دوره نیروهای بین مولکولی - المپیاد شیمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۶ تا ۹۹/۱۱/۱۶، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۲,۰۰۰ تومان.
تعادل - المپیاد شیمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۲۰ تا ۹۹/۱۱/۲۰، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۲,۰۰۰ تومان.

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
ساختار لوییس و شکل فضایی مقدماتی - المپیاد شیمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۲ تا ۹۹/۱۱/۰۲، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۸,۰۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۲)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۶ تا ۹۹/۱۰/۲۶، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله ۳ المپیاد شیمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۵ تا ۹۹/۱۰/۳۰، ۲۴۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۳۹,۰۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
اوربیتال مولکولی چند اتمی - المپیاد شیمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۰۲ تا ۹۹/۱۰/۰۹، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان.
حل تمرین قانون اول - المپیاد شیمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۹ تا ۹۹/۱۰/۱۳، ۵۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۲۵,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان.
دوره کوانتوم - المپیاد شیمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۶ تا ۹۹/۱۰/۲۴، ۸۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان.
حل تمرین کمپلکس‌ها - المپیاد شیمی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۵ تا ۹۹/۰۹/۲۵، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ تومان.