حسین خادم صداقت
حسین خادم صداقت

پیشینه‌ی حسین خادم صداقت
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد شیمی
💼سوابق تدریس
✔️دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران ( ۱۳۹۱ تا کنون)
✔️دبیرستان انرژی اتمی مشهد (۱۳۹۸)
✔️دبیرستان فرزانگان ۲ تهران (۱۳۹۵ تا کنون)
✔️دبیرستان فرزانگان ۵ تهران (۱۳۹۵ و ۱۳۹۸ تا کنون)
✔️دبیرستان عامه حلی ۱ تهران ( ۱۳۹۶ تا کنون)
✔️دبیرستان علامه حلی۲ تهران (۱۳۹۴ تا کنون)
✔️دبیرستان علامه حلی۳ تهران (۱۳۹۷)
✔️دبیرستان علامه حلی ۴ تهران (۱۳۹۸)
✔️دبیرستان علامه حلی ۱۰ تهران (۱۳۹۵و۱۳۹۶)
✔️دییرستان علامه طباطبایی تهران واحد ادونس (۱۳۹۷)
✔️باشگاه المپیاد سلام پسرانه تهران (۱۳۹۴)
✔️دبیرستان شهریار طوس مشهد (۱۳۹۷و ۱۳۹۸)
✔️دبیرستان موعود تهران (۱۳۹۷و۱۳۹۸)
✔️تدریس های کوتاه مدت در سمپاد های شهر های شیراز ، رشت ، سمنان ، کرمان ،گرگان ، تبریز ، مشهد ، ایلام ، بابل و باشگاه المپیاد طلایی ها و ایریسک ، موسسه المپیاد طلوع

📜سایر سوابق آموزشی
✔️ مسئول المپیاد شیمی دبیرستان فرزانگان ۵ تهران ( ۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ مسئول المپیاد شیمی دبیرستان حلی۲ تهران (۱۳۹۷ تا کنون)

🎖جوایز، نشان ها و افتخارات
✔️ مدال طلای کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۲
✔️ مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۱

📚رشته دانشگاهی
✔️ دانشجوی پزشکی داشنگاه علوم پزشکی تهران
دوره‌ها