دوره‌های فصلی ۰۱-۱۴۰۰ المپیاد کامپیوتر ابرکلاس

( مشاهده‌ی همه... )
تابستان المپیاد کامپیوتر سطح ۱
ابوالفضل اسدی
سید آریان وهاب‌پور
مانی حاجی‌مهدی
۳۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان.
تابستان المپیاد کامپیوتر سطح ۲
ابوالفضل اسدی
مهدی ولایتی‌پور
سیدمحمدحسین حسینی
۳۵۲۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۱,۱۲۸,۰۰۰ تومان.
پاییز المپیاد کامپیوتر سطح ۱
ابوالفضل اسدی
سید آریان وهاب‌پور
مانی حاجی‌مهدی
۶۵۲۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان.
پاییز المپیاد کامپیوتر سطح ۲
امیرسالار صفایی
سیدمحمدحسین حسینی
ابوالفضل اسدی
۶۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲,۶۷۰,۰۰۰ ۲,۱۳۶,۰۰۰ تومان.
زمستان المپیاد کامپیوتر سطح ۱
ابوالفضل اسدی
سید آریان وهاب‌پور
مانی حاجی‌مهدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۰/۱۳ تا ۰۰/۱۲/۲۷، ۵۳۲۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ تومان.
زمستان المپیاد کامپیوتر سطح ۲
ابوالفضل اسدی
سیدمحمدحسین حسینی
امیرسالار صفایی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۰/۱۵ تا ۰۰/۱۲/۲۷، ۵۳۲۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ تومان.
بهار المپیاد کامپیوتر سطح ۱
ابوالفضل اسدی
سید آریان وهاب‌پور
مانی حاجی‌مهدی
تاریخ برگزاری از ۰۱/۰۱/۰۶ تا ۰۱/۰۱/۳۰، ۱۶۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۶۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰ تومان.
بهار المپیاد کامپیوتر سطح ۲
ابوالفضل اسدی
سیدمحمدحسین حسینی
امیرسالار صفایی
تاریخ برگزاری از ۰۱/۰۱/۰۶ تا ۰۱/۰۱/۲۸، ۱۶۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۶۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰ تومان.

دوره‌های مبحثی ۰۱-۱۴۰۰ المپیاد کامپیوتر ابرکلاس

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های در حال برگزاری

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
آمادگی مرحله اول المپیاد کامپیوتر
ابوالفضل اسدی
مهدی حاجی بیگی
امیرحسام ادیبی‌نیا
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۱ تا ۹۹/۱۱/۲۵، ۱۱۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۵۰,۰۰۰ ۳۰۱,۵۰۰ تومان.
دوره زمستان المپیاد کامپیوتر (بخش...
پدرام صادقیان
ابوالفضل اسدی
سید حسام فیروزی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۰۳ تا ۹۹/۱۱/۲۱، ۱۹۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۱۲,۵۰۰ ۴۰۶,۲۵۰ تومان.
دوره‌ی ویژه المپیاد کامپیوتر
پدرام صادقیان
ابوالفضل اسدی
سید حسام فیروزی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۰۸ تا ۹۹/۱۱/۲۲، ۱۲۳۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۱۲,۵۰۰ ۱۰۲,۵۰۰ تومان.
اکسترمال
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۱/۲۶ تا ۹۸/۱۲/۱۰، ۲۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
اصول نوشتن پاسخ تشریحی در المپیاد‌های...
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۱/۲۲ تا ۹۸/۱۱/۲۹، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۵,۰۰۰ تومان.
تکنیک‌های مورد نیاز در آزمون‌های...
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۰/۱۸ تا ۹۸/۱۱/۰۲، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۵,۰۰۰ تومان.
مباحث ویژه‌ی مرحله‌ی یکم المپیاد...
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۰/۰۱ تا ۹۸/۱۰/۱۱، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
هنر حالت بندی
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۰۹/۲۰ تا ۹۸/۰۹/۲۴، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان.

آزمون‌های برگزار شده (امکان شرکت مجدد)

( مشاهده‌ی همه... )

در مورد کلاس‌های آنلاین المپیاد کامپیوتر ابرکلاس بیشتر بدانید!