دوره‌های پیش‌رو
(مشاهده‌ی همه...)
دوره‌های در حال برگزاری
(مشاهده‌ی همه...)
دوره‌های برگزار شده
(مشاهده‌ی همه...)
اکسترمال

ابوالفضل اسدی
مدرس: ابوالفضل اسدی

 ۲۷۰ دقیقه

۹۸/۱۱/۲۶   تا   ۹۸/۱۲/۱۰

اصول نوشتن پاسخ تشریحی در...

ابوالفضل اسدی
مدرس: ابوالفضل اسدی

 ۱۸۰ دقیقه

۹۸/۱۱/۲۲   تا   ۹۸/۱۱/۲۹

تکنیک‌های مورد نیاز در...

ابوالفضل اسدی
مدرس: ابوالفضل اسدی

 ۱۸۰ دقیقه

۹۸/۱۰/۱۸   تا   ۹۸/۱۱/۰۲

مباحث ویژه‌ی مرحله‌ی یکم...

ابوالفضل اسدی
مدرس: ابوالفضل اسدی

 ۷ ساعت

۹۸/۱۰/۰۱   تا   ۹۸/۱۰/۱۱

هنر حالت بندی

ابوالفضل اسدی
مدرس: ابوالفضل اسدی

 ۱۸۰ دقیقه

۹۸/۰۹/۲۰   تا   ۹۸/۰۹/۲۴

آنالیز ترکیبی (سطح ۱)

ابوالفضل اسدی
مدرس: ابوالفضل اسدی

 ۲۷۰ دقیقه

۹۸/۰۹/۱۱   تا   ۹۸/۰۹/۲۰

برنامه نویسی ++c (سطح ۱)

ابوالفضل اسدی
مدرس: ابوالفضل اسدی

 ۹ ساعت

۹۸/۰۹/۰۴   تا   ۹۸/۰۹/۲۸

بهینگی (مقدماتی)

ابوالفضل اسدی
مدرس: ابوالفضل اسدی

 ۷ ساعت

۹۸/۰۸/۱۸   تا   ۹۸/۰۹/۰۵

آزمون‌های برگزار شده (امکان شرکت مجدد)
(مشاهده‌ی همه...)

در مورد کلاس‌های آنلاین المپیاد کامپیوتر ابرکلاس بیشتر بدانید!