دوره‌های فصلی ۰۱-۱۴۰۰ المپیاد کامپیوتر ابرکلاس

( مشاهده‌ی همه... )
تابستان المپیاد کامپیوتر سطح ۱
ابوالفضل اسدی
سید آریان وهاب‌پور
مانی حاجی‌مهدی
۳۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان.
تابستان المپیاد کامپیوتر سطح ۲
ابوالفضل اسدی
مهدی ولایتی‌پور
سیدمحمدحسین حسینی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۲ تا ۰۰/۰۶/۲۷، ۳۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۱,۱۲۸,۰۰۰ تومان.
پاییز المپیاد کامپیوتر سطح ۱
ابوالفضل اسدی
سید آریان وهاب‌پور
مانی حاجی‌مهدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۰۲ تا ۰۰/۰۹/۳۰، ۶۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان.
پاییز المپیاد کامپیوتر سطح ۲
ابوالفضل اسدی
مهدی ولایتی‌پور
سیدمحمدحسین حسینی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۰۲ تا ۰۰/۰۹/۳۰، ۶۶۷۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲,۶۷۰,۰۰۰ ۲,۱۳۶,۰۰۰ تومان.
زمستان المپیاد کامپیوتر سطح ۱
ابوالفضل اسدی
سید آریان وهاب‌پور
مانی حاجی‌مهدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۰/۱۳ تا ۰۰/۱۲/۲۷، ۵۳۲۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ تومان.
زمستان المپیاد کامپیوتر سطح ۲
ابوالفضل اسدی
سیدمحمدحسین حسینی
امیرسالار صفایی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۰/۱۵ تا ۰۰/۱۲/۲۷، ۵۳۲۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ تومان.
بهار المپیاد کامپیوتر سطح ۱
ابوالفضل اسدی
سید آریان وهاب‌پور
مانی حاجی‌مهدی
تاریخ برگزاری از ۰۱/۰۱/۰۶ تا ۰۱/۰۱/۳۰، ۱۶۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۶۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰ تومان.
بهار المپیاد کامپیوتر سطح ۲
ابوالفضل اسدی
سیدمحمدحسین حسینی
امیرسالار صفایی
تاریخ برگزاری از ۰۱/۰۱/۰۶ تا ۰۱/۰۱/۲۸، ۱۶۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۶۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰ تومان.

دوره‌های مبحثی ۰۱-۱۴۰۰ المپیاد کامپیوتر ابرکلاس

( مشاهده‌ی همه... )
آنالیز ترکیبی
سید آریان وهاب‌پور
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۲ تا ۰۰/۰۹/۲۸، ۳۰۷۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۵۰۰ تومان.
مباحث ویژه تئوری
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۲ تا ۰۱/۰۱/۲۷، ۲۵۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۸۶۷,۰۰۰ تومان.
ترکیبیات غیر شمارشی
ابوالفضل اسدی
۴۸۷۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان.
گراف سطح ۱
مانی حاجی‌مهدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۵ تا ۰۱/۰۱/۳۰، ۳۳۷۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۱۴۷,۵۰۰ تومان.
کارگاه تفکر تئوری
مهدی ولایتی‌پور
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۵ تا ۰۱/۰۱/۲۸، ۵۰۲۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲,۰۱۰,۰۰۰ ۱,۷۰۸,۵۰۰ تومان.
برنامه‌نویسی
امیرسالار صفایی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۶ تا ۰۰/۰۷/۲۸، ۱۵۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ تومان.
الگوریتم سطح ۱
امیرسالار صفایی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۳۰ تا ۰۱/۰۱/۲۶، ۳۳۷۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۱۴۷,۵۰۰ تومان.
کارگاه تفکر ترکیبیاتی
سید آریان وهاب‌پور
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۰/۱۸ تا ۰۱/۰۱/۲۷، ۹۷۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۹۰,۰۰۰ ۳۳۱,۵۰۰ تومان.

دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های در حال برگزاری

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
دستورهای مقدماتی و آشنایی با cpp
امیرسالار صفایی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۶ تا ۰۰/۰۵/۲۲، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۰,۰۰۰ تومان.
تعاریف اولیه و ایده‌های مقدماتی...
مانی حاجی‌مهدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۵ تا ۰۰/۰۶/۲۳، ۵۲۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۱۰,۰۰۰ تومان.
آمادگی مرحله اول المپیاد کامپیوتر
ابوالفضل اسدی
مهدی حاجی بیگی
امیرحسام ادیبی‌نیا
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۱ تا ۹۹/۱۱/۲۵، ۱۱۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۵۰,۰۰۰ ۳۰۱,۵۰۰ تومان.
دوره زمستان المپیاد کامپیوتر (بخش...
پدرام صادقیان
ابوالفضل اسدی
سید حسام فیروزی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۰۳ تا ۹۹/۱۱/۲۱، ۱۹۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۱۲,۵۰۰ ۴۰۶,۲۵۰ تومان.
دوره‌ی ویژه المپیاد کامپیوتر
پدرام صادقیان
ابوالفضل اسدی
سید حسام فیروزی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۰۸ تا ۹۹/۱۱/۲۲، ۱۲۳۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۱۲,۵۰۰ ۱۰۲,۵۰۰ تومان.
تکنیک‌های مورد نیاز در آزمون‌های...
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۰/۱۸ تا ۹۸/۱۱/۰۲، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۵,۰۰۰ تومان.
مباحث ویژه‌ی مرحله‌ی یکم المپیاد...
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۰/۰۱ تا ۹۸/۱۰/۱۱، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
هنر حالت بندی
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۰۹/۲۰ تا ۹۸/۰۹/۲۴، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان.

آزمون‌های برگزار شده (امکان شرکت مجدد)

( مشاهده‌ی همه... )

در مورد کلاس‌های آنلاین المپیاد کامپیوتر ابرکلاس بیشتر بدانید!