دوره‌های در حال برگزاری

( مشاهده‌ی همه... )
چند مبحث خاص در المپیادهای ریاضی و کامپیوتر-هندسه‌ی ترکیبیاتی، گراف جایگشت، dfs,bfs در سوالات تئوری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۳ تا ۰۰/۰۲/۲۲، ۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵۰,۰۰۰ تومان.
کارگاه تفکر ترکیبیاتی برای مرحله دوم المپیادهای ریاضی و کامپیوتر
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۷ تا ۰۰/۰۲/۲۱، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
کارگاه حل مسئله‌ی گراف - ویژه‌ی مرحله دوم المپیاد کامپیوتر
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۴ تا ۰۰/۰۲/۲۵، ۶۳۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۶۲,۵۰۰ تومان.
الگوریتم‌های dfs و bfs - المپیاد کامپیوتر
۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ تومان.
آمادگی مرحله اول المپیاد کامپیوتر
۳ دوره، ۱۱۷۰ دقیقه کلاس
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۴۵۰,۰۰۰ ۳۰۱,۵۰۰ تومان
دوره زمستان المپیاد کامپیوتر (بخش اول)
۵ دوره، ۱۹۵۰ دقیقه کلاس
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۸۱۲,۵۰۰ ۴۰۶,۲۵۰ تومان
دوره‌ی ویژه المپیاد کامپیوتر
۴ دوره، ۱۲۳۰ دقیقه کلاس
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۵۱۲,۵۰۰ ۱۰۲,۵۰۰ تومان
ناورداهای پیشرفته - المپیاد کامیپوتر و ریاضی
۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
حل مسئله‌ی پیشرفته‌ی گراف (قسمت دوم)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۰۶ تا ۹۹/۱۱/۰۴، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۷,۵۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله ۲ المپیاد کامپیوتر
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۴/۰۱ تا ۹۹/۰۴/۰۵، ۱۸۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۵۹,۰۰۰ تومان.
تکنیک‌های مورد نیاز در آزمون‌های تستی المپیاد کامپیوتر ایران
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۰/۱۸ تا ۹۸/۱۱/۰۲، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۵,۰۰۰ تومان.
مباحث ویژه‌ی مرحله‌ی یکم المپیاد کامپیوتر ایران
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۰/۰۱ تا ۹۸/۱۰/۱۱، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
هنر حالت بندی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۰۹/۲۰ تا ۹۸/۰۹/۲۴، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان.
آنالیز ترکیبی (سطح ۱)
تاریخ برگزاری از ۹۸/۰۹/۱۱ تا ۹۸/۰۹/۱۷، ۲۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۰,۰۰۰ تومان.
برنامه نویسی ++c (سطح ۱)
تاریخ برگزاری از ۹۸/۰۹/۰۴ تا ۹۸/۰۹/۲۸، ۵۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
بهینگی (مقدماتی)
تاریخ برگزاری از ۹۸/۰۸/۱۸ تا ۹۸/۰۹/۰۵، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان.

آزمون‌های برگزار شده (امکان شرکت مجدد)

( مشاهده‌ی همه... )