تقویم کلاس‌ها

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
الگوریتم‌های پویا | الگوریتم سطح ۱ |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
الگوریتم‌های dfs و bfs | الگوریتم سطح ۱ |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
اکسترمال | ترکیبیات غیرشمارشی |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
کارگاه تفکر ترکیبیاتی (قسمت اول) | آنالیز ترکیبی |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
گراف‌های مسطح | گراف سطح ۱ |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
الگوریتم‌های dfs و bfs | الگوریتم سطح ۱ |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
اکسترمال | ترکیبیات غیرشمارشی |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
کارگاه تفکر ترکیبیاتی (قسمت اول) | آنالیز ترکیبی |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
گراف‌های مسطح | گراف سطح ۱ |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
الگوریتم‌های dfs و bfs | الگوریتم سطح ۱ |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
اکسترمال | ترکیبیات غیرشمارشی |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
کارگاه تفکر ترکیبیاتی (قسمت اول) | آنالیز ترکیبی |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
الگوریتم‌های کوتاه‌ترین مسیر در گراف | الگوریتم سطح ۱ |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
کارگاه تفکر ترکیبیاتی (قسمت اول) | آنالیز ترکیبی |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
گراف‌های مسطح | گراف سطح ۱ |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
الگوریتم‌های dfs و bfs | الگوریتم سطح ۱ |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
اکسترمال | ترکیبیات غیرشمارشی |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
الگوریتم‌های کوتاه‌ترین مسیر در گراف | الگوریتم سطح ۱ |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
گراف‌های مسطح | گراف سطح ۱ |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
کاربرد ترکیبیات در گراف | گراف سطح ۱ |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
بازی‌ها (قسمت اول) | ترکیبیات غیرشمارشی |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
بازی‌ها (قسمت دوم) | ترکیبیات غیرشمارشی |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
الگوریتم‌های کوتاه‌ترین مسیر در گراف | الگوریتم سطح ۱ |‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲
دوره‌های برگزار شده
(مشاهده‌ی همه...)
🎁دوره‌های رایگان
(مشاهده‌ی همه...)
آزمون‌های برگزار شده (امکان شرکت مجدد)
(مشاهده‌ی همه...)

در مورد کلاس‌های آنلاین المپیاد کامپیوتر ابرکلاس بیشتر بدانید!

شماره تماس پشتیبانی:

021-92001833

پشتیبانی تلگرام:

abarkelasSupport@

آدرس:

تهران، آزادی، خیابان اکبری، کوچه شرقی، انتهای خیابان صادقی، جنب درب دانشگاه شریف، پلاک ۳۳، مجتمع فناوری صادقی، واحد ۸
logo-samandehi