دوره‌های فصلی ۰۱-۱۴۰۰ المپیاد کامپیوتر ابرکلاس

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های مبحثی ۰۱-۱۴۰۰ المپیاد کامپیوتر ابرکلاس

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )
آنالیز ترکیبی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۲ تا ۰۰/۰۹/۲۸، ۳۰۷۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۵۰۰ تومان.
تابستان المپیاد کامپیوتر سطح ۱
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۲ تا ۰۰/۰۶/۲۱، ۳۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان.
ترکیبیات غیر شمارشی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۴ تا ۰۱/۰۱/۲۸، ۴۸۷۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان.
تعاریف اولیه و ایده‌های مقدماتی...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۵ تا ۰۰/۰۶/۱۶، ۵۲۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۱۰,۰۰۰ تومان.
گراف سطح ۱
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۵ تا ۰۱/۰۱/۳۰، ۳۳۷۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۱۴۷,۵۰۰ تومان.
برنامه‌نویسی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۶ تا ۰۰/۰۷/۲۸، ۱۵۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ تومان.
پاییز المپیاد کامپیوتر سطح ۱
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۰۲ تا ۰۰/۰۹/۳۰، ۶۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان.
درجه
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۰۶ تا ۰۰/۰۸/۰۴، ۳۷۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
آمادگی مرحله اول المپیاد کامپیوتر
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۱ تا ۹۹/۱۱/۲۵، ۱۱۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۵۰,۰۰۰ ۳۰۱,۵۰۰ تومان.
حل مسئله‌ی پیشرفته‌ی گراف (قسمت...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۰۶ تا ۹۹/۱۱/۰۴، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۷,۵۰۰ تومان.
دوره زمستان المپیاد کامپیوتر (بخش...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۰۳ تا ۹۹/۱۱/۲۱، ۱۹۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۱۲,۵۰۰ ۴۰۶,۲۵۰ تومان.
دوره‌ی ویژه المپیاد کامپیوتر
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۰۸ تا ۹۹/۱۱/۲۲، ۱۲۳۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۱۲,۵۰۰ ۱۰۲,۵۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله ۲ المپیاد کامپیوتر
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۴/۰۱ تا ۹۹/۰۴/۰۵، ۱۸۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۵۹,۰۰۰ تومان.
تکنیک‌های مورد نیاز در آزمون‌های...
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۰/۱۸ تا ۹۸/۱۱/۰۲، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۵,۰۰۰ تومان.
مباحث ویژه‌ی مرحله‌ی یکم المپیاد...
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۰/۰۱ تا ۹۸/۱۰/۱۱، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
هنر حالت بندی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۰۹/۲۰ تا ۹۸/۰۹/۲۴، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان.

آزمون‌های برگزار شده (امکان شرکت مجدد)

( مشاهده‌ی همه... )

در مورد کلاس‌های آنلاین المپیاد کامپیوتر ابرکلاس بیشتر بدانید!