ابوالفضل اسدی
ابوالفضل اسدی
عضو کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران

پیشینه‌ی ابوالفضل اسدی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد کامپیوتر، المپیاد ریاضی، برنامه نویسی (۶ام تا ۱۲ام)
💼 سوابق تدریس
✔️ باشگاه دانش‌پژوهان جوان ایران (۱۳۹۳ تا کنون)
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران (۱۳۹۴ تا کنون)
✔️ دبیرستان انرژی اتمی دخترانه تهران (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه مشهد (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی تهران واحد ادونس (۱۳۹۴ تا کنون)
✔️ دبیرستان علامه حلی ۲ تهران (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴)
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱۰ تهران (۱۳۹۴ تا کنون)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ تهران (۱۳۹۴ تا کنون)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ مشهد (۱۳۹۳)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ اصفهان (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴)
✔️ باشگاه المپیاد سلام پسرانه تهران (۱۳۹۶ تا کنون)
✔️ باشگاه المپیاد سلام دخترانه تهران (۱۳۹۷)
✔️ دبیرستان نیکان تهران (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳)
✔️ دبیرستان مفید قیطریه تهران (۱۳۹۳)
✔️ دبیرستان رهیار تهران (۱۳۹۶)
✔️ دبیرستان بعثت مشهد (۱۳۹۷ تا کنون)
✔️ دبیرستان شهید صدوقی یزد (۱۳۹۲)
✔️ تدریس‌های گذرا و کوتاه‌مدت در دبیرستان علامه حلی ۱ تهران، دبیرستان علامه امینی تهران، دبیرستان شهید هاشمی‌نژاد مشهد، باشگاه المپیاد طلایی‌ها، موسسه المپیاد رزمندگان، موسسه‌ی المپیاد طلوع

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ عضو کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران (۱۳۹۵ تا کنون)
✔️ سابقه‌ی مسئولیت، طراحی و تصحیح سوالات و دوره‌های المپیاد کامپیوتر ایران (۱۳۹۲ تا کنون)
✔️ سابقه‌ی طراحی سوالات المپیاد ریاضی ایران (۱۳۹۷ تا کنون)
✔️ عضو کمیته‌ی برنامه‌ریزی المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۱۷
✔️ مسئول المپیاد کامپیوتر دبیرستان انرژی اتمی (۱۳۹۴ تا کنون)
✔️ مسئول المپیاد کامپیوتر دبیرستان علامه طباطبایی (۱۳۹۶ تا کنون)
✔️ مسئول المپیاد کامپیوتر پایه‌ی یازدهم دبیرستان علامه حلی ۱۰ (۱۳۹۸)
✔️ مسئول المپیاد کامپیوتر دبیرستان بعثت مشهد (۱۳۹۷ تا کنون)
✔️ مسئول المپیاد کامپیوتر دبیرستان مفید قیطریه (۱۳۹۳)
✔️ مسئول المپیاد کامپیوتر باشگاه المپیاد سلام دخترانه (۱۳۹۷)
✔️ دبیر علمی مسابقه‌ی دانش‌آموزی مت‌نت

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ کارشناس مهندسی نرم‌افزار از دانشگاه صنعتی شریف
✔️ مدال نقره‌ی المپیاد کشوری کامپیوتر ۱۳۹۱
✔️ رتبه‌ی ۲۶ مسابقه‌ی بین‌المللی IEEE در سال ۲۰۱۶
دوره‌ها