دوره‌های فصلی ۰۱-۱۴۰۰ المپیاد کامپیوتر ابرکلاس
(مشاهده‌ی همه...)
دوره‌های مبحثی ۰۱-۱۴۰۰ المپیاد کامپیوتر ابرکلاس
(مشاهده‌ی همه...)
دوره‌های پیش‌رو
(مشاهده‌ی همه...)
کاربرد ترکیبیات در گراف (قسمت دوم)
مانی حاجی‌مهدی
تاریخ برگزاری از ۰۱/۰۱/۰۹ تا ۰۱/۰۱/۳۰، ۵۲۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۱۰,۰۰۰ تومان.
بازی‌ها (قسمت دوم)
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۰۱/۰۱/۰۸ تا ۰۱/۰۱/۲۸، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۰,۰۰۰ تومان.
کارگاه تفکر ترکیبیاتی (قسمت دوم)
سید آریان وهاب‌پور
تاریخ برگزاری از ۰۱/۰۱/۰۶ تا ۰۱/۰۱/۲۷، ۲۲۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۰,۰۰۰ تومان.
بازی‌ها (قسمت اول)
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۲/۱۶ تا ۰۰/۱۲/۲۳، ۲۲۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۹۰,۰۰۰ تومان.
کاربرد ترکیبیات در گراف (قسمت اول)
مانی حاجی‌مهدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۲۶ تا ۰۰/۱۲/۱۹، ۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۴۰,۰۰۰ تومان.
الگوریتم‌های dfs و bfs
امیرسالار صفایی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۲۰ تا ۰۰/۱۲/۰۶، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۰,۰۰۰ تومان.
اکسترمال
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۱۱ تا ۰۰/۱۲/۱۵، ۷۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ تومان.
گراف‌های مسطح
مانی حاجی‌مهدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۱/۰۷ تا ۰۰/۱۱/۲۱، ۳۷۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
دوره‌های در حال برگزاری
(مشاهده‌ی همه...)
دوره‌های برگزار شده
(مشاهده‌ی همه...)
آمادگی مرحله اول المپیاد کامپیوتر
ابوالفضل اسدی
مهدی حاجی بیگی
امیرحسام ادیبی‌نیا
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۱ تا ۹۹/۱۱/۲۵، ۱۱۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۵۰,۰۰۰ ۳۰۱,۵۰۰ تومان.
دوره زمستان المپیاد کامپیوتر (بخش...
پدرام صادقیان
ابوالفضل اسدی
سید حسام فیروزی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۰۳ تا ۹۹/۱۱/۲۱، ۱۹۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۱۲,۵۰۰ ۴۰۶,۲۵۰ تومان.
دوره‌ی ویژه المپیاد کامپیوتر
پدرام صادقیان
ابوالفضل اسدی
سید حسام فیروزی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۰۸ تا ۹۹/۱۱/۲۲، ۱۲۳۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۱۲,۵۰۰ ۱۰۲,۵۰۰ تومان.
اکسترمال
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۱/۲۶ تا ۹۸/۱۲/۱۰، ۲۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
اصول نوشتن پاسخ تشریحی در المپیاد‌های...
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۱/۲۲ تا ۹۸/۱۱/۲۹، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۵,۰۰۰ تومان.
تکنیک‌های مورد نیاز در آزمون‌های...
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۰/۱۸ تا ۹۸/۱۱/۰۲، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۵,۰۰۰ تومان.
مباحث ویژه‌ی مرحله‌ی یکم المپیاد...
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۰/۰۱ تا ۹۸/۱۰/۱۱، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
هنر حالت بندی
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۰۹/۲۰ تا ۹۸/۰۹/۲۴، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۰,۰۰۰ تومان.
آزمون‌های برگزار شده (امکان شرکت مجدد)
(مشاهده‌ی همه...)

در مورد کلاس‌های آنلاین المپیاد کامپیوتر ابرکلاس بیشتر بدانید!