برای اطلاعات بیشتر و محتوای تکمیلی کانال المپیاد کامپیوتر ابرکلاس رو دنبال کن!
برنامه‌نویسی سی‌پلاس‌پلاس سطح ۱
مسئول: ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۰۵ تا ۹۹/۰۹/۲۴، ۱۴۴۰ دقیقه کلاس، ظرفیت باقی‌مانده ۳۰ نفر، هزینه ثبت نام ۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰ تومان.
بسته مشاوره و آزمون المپیاد کامپیوتر
مسئول: ابوالفضل اسدی
هزینه ثبت نام ۶۰۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ تومان.