پیشینه‌ی ایمان اسکویی

🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد شیمی

💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران (۱۳۹۵ تا کنون)
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی ادونس(۱۳۹۹ تاکنون)
✔️ دبیرستان علامه حلی ۲ تهران (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸)
✔️ دبیرستان علامه حلی ۴ تهران (۱۳۹۷ تا کنون)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ تهران (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۲ تهران (۱۳۹۵ تا کنون)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۴ تهران (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۷ تهران (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷)
✔️ باشگاه المپیاد سلام پسرانه تهران (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ باشگاه المپیاد سلام دخترانه تهران (۱۳۹۷ تا کنون)
✔️ باشگاه المپیاد شهریار توس مشهد (از ۱۳۹۵ تا کنون)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ تبریز (۱۳۹۵ تا کنون)
✔️ تدریس‌های گذرا و کوتاه‌مدت در دبیرستان‌های علامه حلی ۱ تهران، فرزانگان ۵ تهران، دانش، فرزانگان اصفهان، سمپاد ایلام، سمپاد کرمان و موسسه المپیاد طلایی‌ها

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مسئول المپیاد شیمی دبیرستان انرژی اتمی (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸)
✔️ مسئول المپیاد شیمی دبیرستان علامه طباطبایی ادونس (از ۱۳۹۹ تاکنون)
✔️ مسئول المپیاد شیمی باشگاه المپیاد سلام پسرانه (از ۱۳۹۹ تاکنون )
✔️ مسئول المپیاد شیمی باشگاه المپیاد سلام دخترانه (از ۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ مسئول المپیاد شیمی باشگاه المپیاد فرزانگان تهران (از ۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ مسئول المپیاد شیمی دبیرستان حلی ۴ تهران (۱۳۹۷ تاکنون)
✔️ مسئول المپیاد شیمی باشگاه المپیاد شهریار توس (از ۱۳۹۷ تا کنون)
✔️ مسئول المپیاد شیمی فرزانگان ۱ تبریز (از ۱۳۹۶ تا کنون)
✔️ تالیف کتاب «المپیاد های شیمی انگلستان» انتشارات خوشخوان

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره المپیاد جهانی شیمی سال ۲۰۱۶
✔️ مدال طلای المپیاد کشوری شیمی سال ۱۳۹۴
✔️ مدال برنز المپیاد کشوری نانو سال ۱۳۹۲
✔️ دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین دوره‌های ایمان اسکویی

آزمون آزمایشی مرحله ۲ المپیاد شیمی
مسئول: ایمان اسکویی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۴/۰۱ تا ۹۹/۰۴/۰۵، ۱۸۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۳۴۰۰۰ تومان.
مشاوره برای آمادگی حداکثری در مرحله دوم المپیاد شیمی
مسئول: ایمان اسکویی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۲/۲۸ تا ۹۹/۰۲/۲۸، ۹۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵۰۰۰ تومان.
حل مسائل پیشرفته استوکیومتری‌(مرحله دوم)
مسئول: ایمان اسکویی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۲/۱۷ تا ۹۸/۱۲/۱۷، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۰۰۰۰ تومان.
استوکیومتری
مسئول: ایمان اسکویی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۰/۱۵ تا ۹۸/۱۰/۲۸، ۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰۰۰۰ تومان.