پیشینه‌ی مهدی حاجی بیگی

🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد کامپیوتر

💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه مشهد (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی تهران واحد ادونس (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان ماندگار البرز تهران (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۵ مشهد (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ تدریس گذرا و کوتاه‌مدت در موسسه‌ی المپیاد آیریسک

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال طلای المپیاد کشوری کامپیوتر ۱۳۹۸
✔️ مدال برنز المپیاد کشوری کامپیوتر ۱۳۹۷
✔️ مدال نقره‌ی مسابقات برنامه‌نویسی آسیایی APIO در سال ۲۰۱۹

آخرین دوره‌های مهدی حاجی بیگی

بررسی سوالات مهم ۱.۱ و ۱.۲ کتاب وست
مسئول: ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۲/۰۶ تا ۹۹/۰۲/۲۸، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۰۰۰۰ تومان.
ناوردایی
مسئول: ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۱/۰۹ تا ۹۹/۰۱/۳۰، ۶۳۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۱۰۰۰۰ تومان.
بازی‌ها
مسئول: ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۲/۰۷ تا ۹۹/۰۱/۰۵، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰۰۰۰ تومان.
بهینگی (مقدماتی)
مسئول: ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۰۸/۱۸ تا ۹۸/۰۹/۰۵، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ تومان.