پیشینه‌ی مهدی‌یار امانی

🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد شیمی

💼 سوابق تدریس
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه تهران (۱۳۹۱ تا کنون)
✔️ دبیرستان انرژی اتمی دخترانه تهران (۱۳۹۸)
✔️ دبیرستان انرژی اتمی پسرانه مشهد (۱۳۹۷ تا کنون)
✔️ دبیرستان فرزانگان۲ تهران(۱۳۹۴ تا کنون)
✔️ دبیرستان فرزانگان ۱ تهران (۱۳۹۶ تا کنون)
✔️ دبیرستان علامه حلی ۲ تهران (۱۳۹۲ تا کنون)
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱۰ تهران (۱۳۹۵)
✔️ دبیرستان علامه حلی ۴ تهران (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ باشگاه المپیاد فرزانگان تهران (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی تهران واحد ادونس (۱۳۹۴)
✔️ باشگاه المپیاد سلام پسرانه تهران (۱۳۹۲تا۱۳۹۴)
✔️ باشگاه المپیاد سلام دخترانه تهران (۱۳۹۸ تا کنون)
✔️ دبیرستان رهیار تهران (۱۳۹۴)
✔️ دبیرستان شهریار توس مشهد (۱۳۹۷ تا کنون)
✔️ تدریس‌های گذرا و کوتاه‌مدت در سمپادهای شهرهای شیراز، رشت، بابل، ایلام، سنندج، کرمان، تبریز و... دبیرستان علامه حلی ۱ تهران، باشگاه المپیاد طلایی‌ها، موسسه المپیاد رزمندگان، موسسه‌ی المپیاد طلوع

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مسئول المپیاد شیمی دبیرستان فرزانگان۲ تهران(۱۳۹۷ تا کنون)
✔️ مسئول المپیاد شیمی فرزانگان۴ کرج (۱۳۹۸)


🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره‌ی جهانی المپیاد شیمی ۲۰۱۳ - روسیه
✔️ مدال طلای کشوری المپیاد شیمی ۱۳۹۱
✔️ رتبه‌ی ۳ کارشناسی ارشد شیمی

📚رشته دانشگاهی
✔️ دکتری داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین دوره‌های مهدی‌یار امانی

مطالب مورد نیاز ترمودینامیک در مرحله دوم المپیاد شیمی
مسئول: مهدی‌یار امانی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۱/۲۹ تا ۹۸/۱۲/۲۵، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۰۰۰۰ تومان.