آروین طاهری
آروین طاهری

پیشینه‌ی آروین طاهری
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد ریاضی
💼 سوابق تدریس:
✔️ سمپیاد دبیرستان علامه حلی ۱ تهران
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره المپیاد جهانی ریاضی (IMO ۲۰۲۳)
✔️ مدال طلا یک کشوری المپیاد ریاضی (۱۴۰۱)
✔️ مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی (۱۴۰۰)
✔️ مدال طلا المپیاد هندسه (۱۳۹۹) و دو مدال نقره المپیاد هندسه (۱۴۰۰،۱۳۹۷)
دوره‌ها