دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
دوره بهار المپیاد ریاضی (۱) با...
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۰۷ تا ۰۰/۰۳/۲۲، ۴۳۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰ تومان.
حل مسئله‌ی پیشرفته‌ی گراف (قسمت...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۰۲ تا ۹۹/۱۲/۲۹، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۷,۵۰۰ تومان.
آمادگی مرحله اول المپیاد ریاضی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۲ تا ۹۹/۱۱/۲۹، ۱۸۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵۰,۰۰۰ ۵۰۲,۵۰۰ تومان.
قوت نقطه و محور اصلی - المپیاد...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۴ تا ۹۹/۱۰/۲۸، ۲۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۷,۵۰۰ تومان.
بررسی ایده‌های حل توابع صحیح و...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۰۹ تا ۹۹/۱۰/۲۶، ۵۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۲۵,۰۰۰ تومان.
دوره زمستان المپیاد ریاضی (بخش...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۰۳ تا ۹۹/۱۱/۲۱، ۲۰۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۳۷,۵۰۰ ۴۱۸,۷۵۰ تومان.
تشابه و لم‌های کاربردی آن (هندسه...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۳ تا ۹۹/۱۰/۰۷، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان.
ب.م.م، ک.م.م، اعداد اول و مرکب،...
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۶/۲۵ تا ۹۹/۰۷/۱۵، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.

در مورد کلاس‌های آنلاین المپیاد ریاضی ابرکلاس بیشتر بدانید!