دوره‌های فصلی ۰۱-۱۴۰۰ المپیاد ریاضی ابرکلاس

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های مبحثی ۰۱-۱۴۰۰ المپیاد ریاضی ابرکلاس

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )
ترکیبیات (دوره سالانه)
ابوالفضل اسدی
سید آریان وهاب‌پور
مانی حاجی‌مهدی
۹۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳,۷۸۰,۰۰۰ ۳,۰۲۴,۰۰۰ تومان.
سالانه المپیاد ریاضی
ابوالفضل اسدی
محمد قراخانی
سید آریان وهاب‌پور
۲۲۷۲۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ ۷,۴۱۳,۰۰۰ تومان.
هندسه (دوره سالانه)
محمدجواد شعبانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۲ تا ۰۱/۰۱/۲۹، ۶۷۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان.
نظریه اعداد (دوره سالانه)
محمد قراخانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۶ تا ۰۱/۰۱/۲۴، ۲۱۷۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۷۰,۰۰۰ ۷۳۹,۵۰۰ تومان.
جبر (دوره سالانه)
امین فتح‌پور
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۱۴ تا ۰۱/۰۱/۱۸، ۴۳۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۱,۴۷۹,۰۰۰ تومان.
پاییز المپیاد ریاضی
ابوالفضل اسدی
محمد قراخانی
سید آریان وهاب‌پور
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۰۳ تا ۰۰/۰۹/۲۸، ۸۹۲۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳,۵۷۰,۰۰۰ ۲,۸۵۶,۰۰۰ تومان.
زمستان المپیاد ریاضی
ابوالفضل اسدی
محمد قراخانی
سید آریان وهاب‌پور
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۰/۱۳ تا ۰۰/۱۲/۲۶، ۶۰۷۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲,۴۳۰,۰۰۰ ۱,۹۴۴,۰۰۰ تومان.
کارگاه تفکر ترکیبیاتی (قسمت اول)
سید آریان وهاب‌پور
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۰/۱۸ تا ۰۰/۱۲/۲۱، ۷۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ تومان.

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
تعاریف اولیه و ایده‌های مقدماتی...
مانی حاجی‌مهدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۵ تا ۰۰/۰۶/۲۳، ۵۲۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۱۰,۰۰۰ تومان.
دوره بهار المپیاد ریاضی (۱) با...
محمد قراخانی
ابوالفضل اسدی
رامتین میرزامحمد خوشنویس
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۰۷ تا ۰۰/۰۳/۲۲، ۴۳۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰ تومان.
حل مسئله‌ی پیشرفته‌ی گراف (قسمت...
سید حسام فیروزی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۰۲ تا ۹۹/۱۲/۲۹، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۷,۵۰۰ تومان.
آمادگی مرحله اول المپیاد ریاضی
سید فرشید باطنی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۲ تا ۹۹/۱۱/۲۹، ۱۸۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵۰,۰۰۰ ۵۰۲,۵۰۰ تومان.
قوت نقطه و محور اصلی - المپیاد...
مهدی اعتصامی‌فرد
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۴ تا ۹۹/۱۰/۲۸، ۲۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۷,۵۰۰ تومان.
بررسی ایده‌های حل توابع صحیح و...
محمد شریفی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۰۹ تا ۹۹/۱۰/۲۶، ۵۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۲۵,۰۰۰ تومان.
دوره زمستان المپیاد ریاضی (بخش...
محمد قراخانی
ابوالفضل اسدی
محمد شریفی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۰۳ تا ۹۹/۱۱/۲۱، ۲۰۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۳۷,۵۰۰ ۴۱۸,۷۵۰ تومان.
تشابه و لم‌های کاربردی آن (هندسه...
مهدی اعتصامی‌فرد
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۳ تا ۹۹/۱۰/۰۷، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان.

در مورد کلاس‌های آنلاین المپیاد ریاضی ابرکلاس بیشتر بدانید!