دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های در حال برگزاری

( مشاهده‌ی همه... )
تجانس (هندسه) المپیاد ریاضی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۶ تا ۰۰/۰۲/۰۲، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
چند مبحث خاص در المپیادهای ریاضی و کامپیوتر-هندسه‌ی ترکیبیاتی، گراف جایگشت، dfs,bfs در سوالات تئوری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۳ تا ۰۰/۰۲/۲۲، ۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵۰,۰۰۰ تومان.
کارگاه تفکر ترکیبیاتی برای مرحله دوم المپیادهای ریاضی و کامپیوتر
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۷ تا ۰۰/۰۲/۲۱، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
چندجمله‌ای‌ها، ریشه‌ها و ایده‌های مربوط - المپیاد ریاضی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۳ تا ۰۰/۰۲/۰۳، ۷۲۰ دقیقه کلاس، ظرفیت ۳۰ نفر، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ تومان.
ایده‌های حاشیه‌ای نظریه‌ی اعدادی در مرحله‌ی دوم المپیاد ریاضی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۰ تا ۰۰/۰۱/۳۱، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
آمادگی مرحله اول المپیاد ریاضی
۴ دوره، ۱۸۰۰ دقیقه کلاس
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۷۵۰,۰۰۰ ۵۰۲,۵۰۰ تومان
دوره زمستان المپیاد ریاضی (بخش اول)
۵ دوره، ۲۰۱۰ دقیقه کلاس
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۸۳۷,۵۰۰ ۴۱۸,۷۵۰ تومان
ناورداهای پیشرفته - المپیاد کامیپوتر و ریاضی
۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
حل مسئله‌ی پیشرفته‌ی گراف (قسمت سوم)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۲/۰۲ تا ۹۹/۱۲/۲۹، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۷,۵۰۰ تومان.
قوت نقطه و محور اصلی - المپیاد ریاضی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۴ تا ۹۹/۱۰/۲۸، ۲۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۷,۵۰۰ تومان.
بررسی ایده‌های حل توابع صحیح و گویا - المپیاد ریاضی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۰۹ تا ۹۹/۱۰/۲۶، ۵۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۲۵,۰۰۰ تومان.
تشابه و لم‌های کاربردی آن (هندسه - المپیاد ریاضی)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۲۳ تا ۹۹/۱۰/۰۷، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان.
ب.م.م، ک.م.م، اعداد اول و مرکب، مقسوم‌علیه‌ها
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۶/۲۵ تا ۹۹/۰۷/۱۵، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
آزمون‌های مرحله اول المپیاد ریاضی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۶/۰۱ تا ۹۹/۰۶/۰۱، ۲۴ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.
اکسترمال
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۱/۲۶ تا ۹۸/۱۲/۱۰، ۲۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
اصول نوشتن پاسخ تشریحی در المپیاد‌های ریاضی و کامپیوتر
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۱/۲۲ تا ۹۸/۱۱/۲۹، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۵,۰۰۰ تومان.