دوره‌های فصلی ۰۱-۱۴۰۰ المپیاد ریاضی ابرکلاس

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های مبحثی ۰۱-۱۴۰۰ المپیاد ریاضی ابرکلاس

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های در حال برگزاری

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
کارگاه حل مسئله‌ی نظریه اعداد برای...
محمد قراخانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۰۷ تا ۰۰/۰۲/۱۴، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۰,۰۰۰ تومان.
چند مبحث خاص در المپیادهای ریاضی...
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۲۳ تا ۰۰/۰۳/۲۲، ۶۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵۰,۰۰۰ تومان.
ایده‌های حاشیه‌ای نظریه‌ی اعدادی...
محمد قراخانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۰ تا ۰۰/۰۱/۳۱، ۲۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۰۰,۰۰۰ تومان.
دوره بهار المپیاد ریاضی (۱) با...
محمد قراخانی
ابوالفضل اسدی
رامتین میرزامحمد خوشنویس
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۰۷ تا ۰۰/۰۳/۲۲، ۴۳۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰ تومان.
اصول نوشتن پاسخ تشریحی - ویژه‌ی...
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۰۷ تا ۰۰/۰۱/۰۷، ۱۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۰,۰۰۰ تومان.
آمادگی مرحله اول المپیاد ریاضی
سید فرشید باطنی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۲ تا ۹۹/۱۱/۲۹، ۱۸۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۵۰۰ تومان.
دوره زمستان المپیاد ریاضی (بخش...
محمد قراخانی
ابوالفضل اسدی
محمد شریفی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۰۳ تا ۹۹/۱۱/۲۱، ۲۰۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۳۷,۵۰۰ ۴۱۸,۷۵۰ تومان.
بازی‌ها
ابوالفضل اسدی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۲/۰۷ تا ۹۹/۰۱/۰۵، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.

در مورد کلاس‌های آنلاین المپیاد ریاضی ابرکلاس بیشتر بدانید!