احسان گودرزی
احسان گودرزی

پیشینه‌ی احسان گودرزی
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
💼 سوابق تدریس:
✔️ تدریس در مدارس برتر تهران و شهرستان ها
✔️ تدریس و برگزاری آزمایشگاه دوره چهل نفره و هشت نفره دوره 20 و دوره 21
✔️ فعالیت بعنوان lab assistant در آزمایشگاه المپیاد جهانی 2018

📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ مسئول دپارتمان المپیاد زیست در دبیرستان های تهران و شهرستان‌ها
✔️ عضو گروه مولفین کتاب المپیاد های جهانی زیست شناسی انتشارات دانش‌پژوهان جوان

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال برنز المپیاد کشوری زیست شناسی (دوره ۱۹)
✔️ دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

@abarkelas @abarkelasTeachers
دوره‌ها