دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
مقدمات سلول های بنیادی - مرحله ۱ المپیاد سلولهای بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۹ تا ۹۹/۱۱/۲۰، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
سلولی مولکولی - مرحله ۱ المپیاد سلولهای بنیادی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۰۴ تا ۹۹/۱۱/۰۴، ۲۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۱۲,۵۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۲)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۶ تا ۹۹/۱۰/۲۶، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان.
آزمون های مرحله اول المپیاد زیست‌شناسی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۶/۰۱ تا ۹۹/۰۶/۰۱، هزینه ثبت نام رایگان.
روش‌های سلولی و ملکولی پیشرفته
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۱/۰۵ تا ۹۹/۰۱/۰۸، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۳۵,۰۰۰ تومان.
اکولوژی (مقدماتی و پیشرفته)
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۰/۲۳ تا ۹۸/۱۰/۲۴، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۱۰,۰۰۰ تومان.
ژنتیک مقدماتی
تاریخ برگزاری از ۹۸/۰۹/۲۴ تا ۹۸/۰۹/۲۷، ۲۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۰,۰۰۰ تومان.