دوره‌های پیش‌رو
(مشاهده‌ی همه...)
دوره‌های در حال برگزاری
(مشاهده‌ی همه...)
دوره‌های برگزار شده
(مشاهده‌ی همه...)
المپیاد زیست‌شناسی (آبان ۱۴۰۰)
علیرضا تنوری
حمیدرضا نبوی
سینا گلستانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۱۲ تا ۰۰/۰۹/۱۱، ۲۲۴۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۸۶۲,۰۰۰ ۱۷۲,۴۰۰ تومان.
گیاهی (المپیاد زیست‌شناسی آبان...
حمیدرضا نبوی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۱۲ تا ۰۰/۰۸/۱۲، ۱۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام رایگان.
ژنتیک مولکولی (المپیاد زیست‌شناسی:...
علی گلستانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۶/۰۲ تا ۰۰/۰۶/۱۴، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۲۵,۰۰۰ تومان.
فیزیولوژی فیزیولوژی - عصب-عضله...
عليرضا تقوی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۲۸ تا ۰۰/۰۶/۲۰، ۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ تومان.
سلولی (المپیاد زیست‌شناسی: تابستان...
علی گلستانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۲۳ تا ۰۰/۰۵/۳۰، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۲۵,۰۰۰ تومان.
رفتارشناسی (المپیاد زیست‌شناسی:...
امین علیزاده
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۱۳ تا ۰۰/۰۶/۱۰، ۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ تومان.
المپیاد زیست‌شناسی (تابستان ۱۴۰۰)
علیرضا تنوری
علی گلستانی
سینا گلستانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۸ تا ۰۰/۰۶/۲۵، ۳۳۳۷ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ تومان.
ژنتیک کلاسیک (المپیاد زیست: تابستان...
سینا گلستانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۸ تا ۰۰/۰۶/۲۵، ۱۲۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰,۰۰۰ تومان.
🎁دوره‌های رایگان
(مشاهده‌ی همه...)

در مورد کلاس‌های آنلاین المپیاد زیست شناسی ابرکلاس بیشتر بدانید!