دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
ژنتیک مولکولی (المپیاد زیست‌شناسی:...
علی گلستانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۶/۰۲ تا ۰۰/۰۶/۱۴، ۵۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۲۵,۰۰۰ تومان.
فیزیولوژی فیزیولوژی - عصب-عضله...
عليرضا تقوی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۲۸ تا ۰۰/۰۶/۲۰، ۷۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ تومان.
سلولی (المپیاد زیست‌شناسی: تابستان...
علی گلستانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۲۳ تا ۰۰/۰۵/۳۰، ۵۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۲۵,۰۰۰ تومان.
رفتارشناسی (المپیاد زیست‌شناسی:...
امین علیزاده
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۱۳ تا ۰۰/۰۶/۱۰، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ تومان.
المپیاد زیست‌شناسی (تابستان ۱۴۰۰)
علیرضا تنوری
علی گلستانی
سینا گلستانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۸ تا ۰۰/۰۶/۲۵، ۴۰۶۵ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰ تومان.
ژنتیک کلاسیک (المپیاد زیست: تابستان...
سینا گلستانی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۰۸ تا ۰۰/۰۶/۲۵، ۱۴۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰,۰۰۰ تومان.
بیایید اعداد را به فنا ندهیم! (۱)
مهرداد خلیل‌زاده
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۸ تا ۹۹/۱۰/۱۸، ۱۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۷۵,۰۰۰ تومان.
اکولوژی (مقدماتی و پیشرفته)
رضا کیانی پور
تاریخ برگزاری از ۹۸/۱۰/۲۳ تا ۹۸/۱۰/۲۴، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۱۰,۰۰۰ تومان.

🎁دوره‌های رایگان

( مشاهده‌ی همه... )

در مورد کلاس‌های آنلاین المپیاد زیست شناسی ابرکلاس بیشتر بدانید!