ادیب‌وفا فلاح‌پور
ادیب‌وفا فلاح‌پور

پیشینه‌ی ادیب‌وفا فلاح‌پور
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱ تهران
✔️ دبیرستان فرزانگان تهران
✔️تدریس د و فرزانگان تهران و مراکز سمپاد اصفهان، کرج، شیراز، گرگان، شهریار و ...

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره المپیاد جهانی زیست شناسی سال ۲۰۲۱ پرتغال

@abarkelas 
@abarkelasTeachers
دوره‌ها