اميرحسين شاهسوند
اميرحسين شاهسوند

پیشینه‌ی اميرحسين شاهسوند
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد زیست شناسی
💼 سوابق تدریس:
✔️ دبیرستان انرژی اتمی تهران 
✔️ دبیرستان علامه حلی ۱ و ۴ تهران
✔️ دبیرستان علامه طباطبایی واحد ادونس 
✔️ دبیرستان سلطانی ۳ کرج
✔️ سابقه تدریس در بسیاری از شهر های ایران (مشهد، شیراز، قزوین، رشت)
✔️ موسسه‌های دلفیست، کاما، آیریسک، زیستی‌ها پلاس

🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال برنز المپیاد جهانی زیست شناسی سال ۲۰۲۰
✔️ مدال طلای المپیاد کشوری زیست شناسی سال ۱۳۹۸
✔️ مدال نقره المپیاد کشوری زیست شناسی سال ۱۳۹۷
✔️ دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران
دوره‌ها