امیرعلی میر
امیرعلی میر
مدال طلا المپیاد کشوری فیزیک

پیشینه‌ی امیرعلی میر
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد فیزیک
دوره‌ها