دوره‌های در حال برگزاری

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
آمادگی مرحله دوم المپیاد فیزیک (۱)
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۱ تا ۰۰/۰۱/۲۲، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۶۰,۰۰۰ تومان.
آموزش فیزیک نوین و امواج - ویژه‌ی مرحله دوم المپیاد فیزیک
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۲۱ تا ۰۰/۰۱/۲۴، ۷۲۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ تومان.
کلاس مدارهای الکتریکی - المپیاد فیزیک
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۱/۱۵ تا ۹۹/۱۲/۲۰، ۵۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۲۵,۰۰۰ تومان.
دوره تخصصی آمادگی آزمون مرحله اول المپیاد فیزیک (۳)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۲۸ تا ۹۹/۱۱/۰۷، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان.
دوره تخصصی آمادگی آزمون مرحله اول المپیاد فیزیک (۲)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۴ تا ۹۹/۱۰/۲۳، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان.
اصول آزمایشگاه و انجام آزمایش در منزل (۱) المپیاد فیزیک
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۰ تا ۹۹/۱۱/۰۸، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۷,۵۰۰ ۱۶۸,۷۵۰ تومان.
سینماتیک دوبعدی و سه‌بعدی و حرکت دایره‌ای - المپیاد فیزیک
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۰۸ تا ۹۹/۰۷/۲۲، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ تومان.
آزمون‌های مرحله اول المپیاد فیزیک
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۶/۰۱ تا ۹۹/۰۶/۰۱، ۱۵ آزمون، هزینه ثبت نام رایگان.

آزمون‌های برگزار شده (امکان شرکت مجدد)

( مشاهده‌ی همه... )