دوره های ۱۴۰۰-۰۱ المپیاد فیزیک ابرکلاس

( مشاهده‌ی همه... )
دوره سالانه المپیاد فیزیک
حسین حسین آبادی
سیدمحمدامین امامی
پویا حیدری
۱۰۶۰۰ دقیقه کلاس، ۸ آزمون، هزینه ثبت نام ۵,۹۵۲,۰۰۰ ۳,۵۷۱,۲۰۰ تومان.
ترم تابستان المپیاد فیزیک (بخش...
مهدی آقاپور
سیدمحمدامین امامی
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۲۲ تا ۰۰/۰۶/۰۴، ۱۲۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ تومان.
ترم تابستان المپیاد فیزیک (بخش...
مهدی آقاپور
سیدمحمدامین امامی
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۵/۱۰ تا ۰۰/۰۷/۰۵، ۱۶۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۸۷,۵۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ تومان.
ترم پاییز المپیاد فیزیک (بخش اول)
مهدی آقاپور
پویا حیدری
احمدرضا حسینی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۰۴ تا ۰۰/۰۸/۰۹، ۱۴۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ تومان.
دوره ویژه مرحله ۱ المپیاد فیزیک
علیرضا نوروزشاد
احمدرضا حسینی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۱۶ تا ۰۰/۱۰/۱۹، ۱۸۰۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۷۹۹,۰۰۰ ۶۳۹,۲۰۰ تومان.
ترم پاییز المپیاد فیزیک (بخش دوم)
محمدحسین شریفی
سیدمحمدامین امامی
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۲۵ تا ۰۰/۰۹/۲۴، ۱۱۳۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۶۲,۵۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ تومان.
ترم زمستان المپیاد فیزیک (بخش اول)
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۰/۰۸ تا ۰۰/۱۱/۰۶، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۷,۵۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ تومان.
دوره ویژه مرحله ۲ المپیاد فیزیک
علیرضا نوروزشاد
احمدرضا حسینی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۲/۰۸ تا ۰۱/۰۲/۰۱، ۱۰۲۰ دقیقه کلاس، ۷ آزمون، هزینه ثبت نام ۹۲۸,۰۰۰ ۷۴۲,۴۰۰ تومان.

دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )
دوره سالانه المپیاد فیزیک
حسین حسین آبادی
سیدمحمدامین امامی
پویا حیدری
۱۰۶۰۰ دقیقه کلاس، ۸ آزمون، هزینه ثبت نام ۵,۹۵۲,۰۰۰ ۳,۵۷۱,۲۰۰ تومان.
ترم پاییز المپیاد فیزیک (بخش اول)
مهدی آقاپور
پویا حیدری
احمدرضا حسینی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۰۴ تا ۰۰/۰۸/۰۹، ۱۴۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۶۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ تومان.
انرژی - المپیاد فیزیک
پویا حیدری
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۰۴ تا ۰۰/۰۸/۰۲، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۷,۵۰۰ تومان.
الکترو - المپیاد فیزیک
احمدرضا حسینی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۰۴ تا ۰۰/۰۸/۰۸، ۵۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۲۵,۰۰۰ تومان.
ترمودینامیک - المپیاد فیزیک
مهدی آقاپور
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۷/۱۲ تا ۰۰/۰۸/۰۹، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۷,۵۰۰ تومان.
دوره ویژه مرحله ۱ المپیاد فیزیک
علیرضا نوروزشاد
احمدرضا حسینی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۱۶ تا ۰۰/۱۰/۱۹، ۱۸۰۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۷۹۹,۰۰۰ ۶۳۹,۲۰۰ تومان.
ترم پاییز المپیاد فیزیک (بخش دوم)
محمدحسین شریفی
سیدمحمدامین امامی
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۸/۲۵ تا ۰۰/۰۹/۲۴، ۱۱۳۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۴۶۲,۵۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ تومان.
ترم زمستان المپیاد فیزیک (بخش اول)
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۱۰/۰۸ تا ۰۰/۱۱/۰۶، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۷,۵۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ تومان.

دوره‌های در حال برگزاری

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
ترم تابستان المپیاد فیزیک (بخش...
مهدی آقاپور
سیدمحمدامین امامی
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۴/۲۲ تا ۰۰/۰۶/۰۴، ۱۲۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ تومان.
آمادگی مرحله دوم المپیاد فیزیک...
احمدرضا حسینی
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۸ تا ۰۰/۰۲/۲۲، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۰,۰۰۰ تومان.
آزمون آزمایشی مرحله دوم المپیاد...
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۲/۱۷ تا ۰۰/۰۲/۲۳، ۱۸۰ دقیقه کلاس، ۱ آزمون، هزینه ثبت نام ۶۹,۰۰۰ تومان.
مکانیک و ریاضی - المپیاد فیزیک...
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۱۱ تا ۰۰/۰۳/۱۴، ۷۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۲۵,۰۰۰ تومان.
مغناطیس - المپیاد فیزیک
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۰۰/۰۱/۰۴ تا ۰۰/۰۲/۱۴، ۵۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۲۵,۰۰۰ تومان.
دوره تخصصی آمادگی آزمون مرحله اول...
احمدرضا حسینی
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۴ تا ۹۹/۱۰/۲۳، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان.
اصول آزمایشگاه و انجام آزمایش در...
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۰ تا ۹۹/۱۱/۰۸، ۴۵۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۸۷,۵۰۰ ۱۶۸,۷۵۰ تومان.
دوره‌ی پاییز المپیاد فیزیک
سیدمحمدامین امامی
مهدی آقاپور
علیرضا نوروزشاد
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۰۵ تا ۹۹/۱۰/۱۱، ۳۵۷۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱,۰۳۲,۵۰۰ ۶۷۱,۱۲۵ تومان.

آزمون‌های برگزار شده (امکان شرکت مجدد)

( مشاهده‌ی همه... )

🎁دوره‌های رایگان

( مشاهده‌ی همه... )

در مورد کلاس‌های آنلاین المپیاد فیزیک ابرکلاس بیشتر بدانید!