دوره‌های پیش‌رو

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های در حال برگزاری

( مشاهده‌ی همه... )

دوره‌های برگزار شده

( مشاهده‌ی همه... )
دوره تخصصی آمادگی آزمون مرحله اول المپیاد فیزیک (۲)
تاریخ برگزاری از ۹۹/۱۰/۱۴ تا ۹۹/۱۰/۲۳، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان.
دوره تخصصی آمادگی آزمون مرحله اول المپیاد فیزیک
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۹/۱۶ تا ۹۹/۱۰/۰۷، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان.
مکانیک (۱) - المپیاد فیزیک
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۱۳ تا ۹۹/۰۹/۱۱، ۶۰۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان.
سیالات (۱) - المپیاد فیزیک
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۱۱ تا ۹۹/۰۹/۳۰، ۸۴۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۵۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان.
الکترواستاتیک - المپیاد فیزیک
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۰۸ تا ۹۹/۱۰/۱۱، ۹۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان.
اپتیک (۱) - المپیاد فیزیک
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۰۷ تا ۹۹/۰۸/۲۸، ۳۶۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان.
حرارت (۱) - المپیاد فیزیک
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۸/۰۵ تا ۹۹/۱۰/۰۱، ۸۱۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۳۳۷,۵۰۰ ۳۰۳,۷۵۰ تومان.
سینماتیک دوبعدی و سه‌بعدی و حرکت دایره‌ای - المپیاد فیزیک
تاریخ برگزاری از ۹۹/۰۷/۰۸ تا ۹۹/۰۷/۲۲، ۴۸۰ دقیقه کلاس، هزینه ثبت نام ۲۰۰,۰۰۰ تومان.