امین فتح‌پور
امین فتح‌پور

پیشینه‌ی امین فتح‌پور
🎯 زمینه‌ی تدریس: المپیاد ریاضی
💼 سوابق تدریس
✔️ ۹ سال سابقه‌ی تدریس المپیاد، از سال ۱۳۹۴
✔️ سه سال سابقه‌ی مسئولیت گروه المپیاد ریاضی در دبیرستان انرژی اتمی، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱
✔️ سابقه‌ی تدریس در مدرسه‌های انرژی اتمی، فرزانگان ۱، علامه‌ی حلی ۱، فرزانگان ۲، علامه‌ی طباطبایی
📜 سایر سوابق آموزشی
✔️ طراح چندین سؤال مرحله‌ی سوم
✔️ مسئول گروه نظریه‌ی اعداد دوره‌ی تابستان۱۴۰۲
🎖جوایز، نشان‌ها و افتخارات
✔️ مدال نقره‌ی کشوری المپیاد ریاضی دانش‌آموزی، ۱۳۹۲
✔️مدال طلای کشوری المپیاد ریاضی دانش‌آموزی، ۱۳۹۳
✔️جایزه‌ی نخست مسابقه‌ی جهانی ریاضی دانشجویی، ۱۳۹۸
✔️مدال نقره‌ی کشوری المپیاد ریاضی دانشجویی، ۱۳۹۸
دوره‌ها